DEGRA 50 mg 4 film tablet Yan Etkileri

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Degra yan etkileri, Degra etkileri, Degra zararları, Degra belirtileri, Degra uyarılar, Degra önlemler, Degra kilo aldırırmı, Degra zayıflatırmı, Degra zehirlenmesi, Degra cinsellik, Degra sorunlar, Degra uykusuzluk, Degra bağımlılık, Degra bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DEGRA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın    :    10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın    :    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek    :    1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor    :    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın

• Baş ağrısı

• Yüz kızarması

Yaygın

• İdrar yolu enfeksiyonu

• Sersemlik hissi

• Anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme)

• Burun tıkanıklığı

• Hazımsızlık

Yaygın olmayan

• Kusma

• Göz hastalıkları, göz arkasında kanama, göz kızarması, göz ağrısı, çift görme, gözde anormallik hissi, konjunktiva hastalıkları, gözyaşı hastalıkları

• Düzensiz veya hızlı kalp atışı

 • Kas ağrısı
 • Uyku hissi
 • • Dokunma hissinde azalma

 • Baş dönmesi
 • Ağız kuruluğu
 • Göğüs ağrısı
 • • Yorgun hissetme

 • Deri döküntüsü
 • Nezle
 • Baş dönmesi
 • • Kulak çınlaması

 • Uykululuk hali
 • Duyu azalması
 • Bulantı
 • Seyrek

  • Yüksek kan basıncı

  • Düşük kan basıncı

  • Baygınlık hissi, bayılma

 • İnme
 • • Burun kanaması

  • Duymada ani azalma veya işitme kaybı

 • Aşırı duyarlılık (deri döküntüsü    dahil)
 • Kalpte bir çeşit atım bozukluğu

Bilinmiyor

• Beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç (geçici iskemik atak)

• Havale, nöbet, tekrarlayan nöbet

• Göz ağrısı, gözde kanlanma, kızarma

• Damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi (Non-artritik anterior iskemik optik nöropati -NAION)

• Gözde retina damarlarının tıkanması (Retinal vasküler oklüzyon)

• Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu

• Stabil olmayan göğüs ağrısı (unstabl anjina)

• Ani kardiyak ölüm

• Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme

• Ereksiyon süresinde uzama

• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Steven Johnson Sendromu)

• Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

Pazarlama sonrası deneyimde rapor edilmiş ek yan etkiler: şiddetli kalp atışı, göğüs ağrısı, ani ölüm, kalp krizi veya beyin bölümlerine kan akışının geçici olarak yavaşlaması

Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt DEGRA ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi mümkün değildir.

Yan etkilerin raporlanması

Advers etkiler genellikle hafif ve orta derecede olup geçici niteliktedir. Belirli dozlarla yapılan çalışmalar sonucunda yan etki görülme insidansının doz ile beraber artış gösterdiğitespit edilmiştir. Klinik çalışmalar esnasında gözlenen yan etkiler şunlardır: Genel: Yüzde ödem, folosensitivite reaksiyonları, şok, asteni, ağrı, üşüme nöbeti, abdominal ağırt, alerjik reaksiyonlar, gögüs ağrısı. Kardiyovasküler: Angina pektoris, AV blok. migren. senkop, taşikardi, palpitasyon, hipolansiyon, postural hipotansiyon, miyokardiyal iskemi, serebral tromboz, kardiyak arrest, kalp yetmezliği. anormal elektrokarldyogram, kardiyomiyopati. Sindirim: Kusma, glosit, kolit, disfaji, gasrit, gastroenlerit, özofajit, stomatit, ağız kuruluğu, karaciğer fonksiyontestlerinde anomaliler, rektal hemoraji. jinjivit. Kan ve Lenf: Anemi, lökopeni. Metabotik ve Besinsel: Susuzluk hissi, ödem, gut, stabil olmayan diyabet, hiperglisemi, periferal ödem,hiperürisemi, hipoglisemik reaksiyon, hipernatremi. İskelet -Kas: Artrit, artroz, miyalji, tendon yırtılması, tenosinovit, kemik ağrısı, myastenia, sinovit Sinir:Ataksi, hipenoni,nevralji, nöropati, parestezi, tremor, vertigo, depresyon, uykusuzluk, uyuşukluk, kabusgörme, reflekslerde yavaşlama, hipestezi. Solunuin: Astma, dispne. laranjil, farenjit, sinüzit, bronşit, salyada artma, öksürükte artma. Deri: Ürtiker, herpes simpleks, kaşıntı, terleme, deri ülseri, kontakt dermatit, eksfoliyatif dermatit. Duyu organları: Hafif ve geçici nitelikle görme problemleri (görmede renklerin soluklaşması, bulanık görme,ışığı algılamada artış). Midriyazis, konjunktivit, fotofobi, tinnitus, işitme kaybı, gözlerde ağrı. hemoraji, katarakt ve gözlerde kuruluk. Ürogenital: Sistit, noktüri, idrara sık çıkma, göğüslerde büyüme, idrar kaçırma, anormal ejakülasyon, genital ödem , anorgazm. BEKLENMEYEN BlR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.