DEGRA 50 mg 4 film tablet Kontrendikasyonları

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Degra Kontrendikasyonları, Degra Sakıncaları, Degra etkileri, Degra alerji, Degra kullanım alanları, Degra zararları, Degra belirtileri, Degra kullanım süresi, Degra kullanım şekli, Degra etken maddesi bilgilerini içerir.

NO/cGMP yolağı üzerindeki bilinen etkisi nedeniyle sildenafil nitratların hipotansif etkilerini potansiyalize edebilmekledir. Bu yüzden düzenli veya aralıklı olarak organik nitrat (amil nitrat, butil nitrat, nitrogliserin,isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitral, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbial gibi) kullanan bireylerde kontrendikedir. Sildenafil kesildikten sonra nitratların ne zaman güvenli olarak kullanılabileceği bilinmemektedir. Sağlıklı bireylerde 100 mg dozu takiben 24 saat sonra plazma sildenafil düzeyleri yaklaşık 2 ng/ml olarak bulunmuştur (doruk plazma seviyeleri ortalama 440 ng/ml).Stabil olmayan anjina gibi ciddi kardiyovasküler bozukluklar ve kardiyak hastalıklarda sildenafil tavsiye edilmez. Sildenafilin güvenilirliği aşağıdaki hasta gruplarında çalışmamış olup daha ileri bir bilgi edinilinceye kadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir:

Son 6 ay içinde miyokard enfarküsü, inme veya hayati tehdit eden aritmi geçmişi olan hastalar,
Hipotansiyon (istirahat durumunda kan basıncı <90>170/110 mmHg),

Kalp yetmezliği olan hastalar.

Ciddi karaciğer yetmezliği.

Retinitis pigmentosa gibi herediter dejeneratif retinal bozukluğu olanlar (bu hastaların bir kısmında genetik olarak retinal fosfodiesteraz bozukluğu vardır).