DEGRA 50 mg 4 film tablet Dozu

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Degra dozu, Degra dozaj, Degra doz aşımı, Degra uygulama, Degra kullanım şekli, Degra kullanımı, Degra kullanım süresi, Degra açmı tokmu, Degra nedir, Degra ne için kullanılır, Degra nasıl kullanılır, Degra faydaları, Degra etkileri, Degra günde kaç kez, Degra sabah mı akşam mı, Degra fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Yetişkinlerdeki Kullanımı:
Seksüel aktiviteden yaklaşık 1 saat kadar önce 50 mg'lık dozun alınması tavsiye edilir. Etkinlik veya tolerans gelişimine bağlı olarak dozun 100 mg'a çıkarılması veya 25 mg'a düşürülmesi söz konusu olabilir. Maksimum tavsiye edilen doz gün 100 mg'dır.
65 Yaş Üstü, Hepatik Bozukluğu veya Ciddi Renal Yetmezliği olan Hastalar:
Yüksek doz uygulaması etkinliği ve advers etki görülme insidansını arttırdığından ötürü başlangıç dozu olarak 25 mg önerilir. Ritonavir sağlıklı bireylerde sistemik sildenafil seviyesini artırır. Bu farmakokinetik veriye göre 48 saatlik bir periyotta 25 mg'lık maksimum tekli dozun aşılması önerilmez.
Nitratlar veya NO donörleri kullanan hastalara sildenafil uygulaması sonucunda hipolansif etkinin potansiyalize olduğu görülmüştür. Bu nedenle DEGRA'nın nitrallar veya NO veren bileşiklerle beraber kullanılması kontrendikedir.
ORAL OLARAK AL1NAN TEK DOZUN (100 MG) ARDINDAN SPERM MOTİLİTESİNDE VEYA MORFOLOJİSİNDE HİÇBİR ETKİ GÖRÜLMEMİŞTİR.

Çocuklarda:
DEGRA 18 yaşın altındakilerde kullanılamaz.

Doz Aşımı Halinde Alınacak Tedbirler:

Sağlıklı gönüllülerde tek doz olarak 800 mg'a kadar çıkan çalışmalar yapılmış sonuçta daha düşük dozlarda görülen yan etkilere benzer adveis etkiler görülmüş fakat insidans oranı artmıştır. Aşırı doz durumlarında standart destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Sildenafil plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığı ve idrarla eliminasyona uğramadığından dolayı renal diyalizin sildenafil klerensini hızlandırması beklenemez.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Yaşlılarda (>65 yaş), Böbrek ve Karaciğer Bozukluğu Olan Hastalarda Kullanım: Yaşlılarda sildenafil klerensi azaldığı için 25 mg'lık dozlar AMPULLER İKİ GÜNDEN DAHA UZUN SÜRE KULLANILMAMALIDIR.
INTRAVENÖZ TATBİK EDİLMEMELİDİR.