CREBROS 5 mg 20 film kaplı tablet Saklanması

Berksam Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Crebros saklanması, Crebros muhafazası, Crebros soğuk, Crebros nem, Crebros karanlık, Crebros ambalaj, Crebros çocuklardan saklanması, Crebros son kullanma tarihi, Crebros firması, Crebros kullanma talimatı, Crebros üretici firma bilgilerini içerir.

5.CREBROS'in saklanması

CREBROS 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CREBROS'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Berksam İlaç Tic. A Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 58 89

Üretici: Santa Farma İlaç Sanayii A. Ş.

Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 534 79 00

Fax: (+90 212) 521 06 44