COZAAR 100 mg 28 tablet Saklanması

Merck Sharp Dohme Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cozaar saklanması, Cozaar muhafazası, Cozaar soğuk, Cozaar nem, Cozaar karanlık, Cozaar ambalaj, Cozaar çocuklardan saklanması, Cozaar son kullanma tarihi, Cozaar firması, Cozaar kullanma talimatı, Cozaar üretici firma bilgilerini içerir.

5.COZAAR'in saklanması

COZAAR'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COZAAR'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Merck Sharp Dohme İlaçlan Ltd. Şti.

Esentepe-İstanbul

Üretim Yeri: Merck Sharp Dohme Shotton Lane Cramlington Northumberland İngiltere

Sayfa 8/ 8