CO-IRDA 300 mg /12.5 mg 90 film tablet Yan Etkileri

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Co-Irda yan etkileri, Co-Irda etkileri, Co-Irda zararları, Co-Irda belirtileri, Co-Irda uyarılar, Co-Irda önlemler, Co-Irda kilo aldırırmı, Co-Irda zayıflatırmı, Co-Irda zehirlenmesi, Co-Irda cinsellik, Co-Irda sorunlar, Co-Irda uykusuzluk, Co-Irda bağımlılık, Co-Irda bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CO-IRDA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CO-IRDA’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

6/9

 • Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortayaçıkarsa
 • Kaşıntılı veya kaşınüsız olarak, deride yaygın döküntüler ve soyulma
 • Nefes almada zorluk ve hırıltılı nefes
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CO-İRDA’ya karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  İrbesartan/Hidroklorotiyazid kombinasyonuna bağlı istenmeyen yan etkilerYaygın görülen yan etkiler
 • Baş dönmesi
 • Bulantı
 • Kusma
 • Anormal işeme
 • Yorgunluk
 • Kandaki BUN, kreatinin ve kreatinin kinaz seviyelerinde artış
 • Yaygın olmayan yan etkiler
 • Bayılma
 • Düşük tansiyon
 • Kalp atım sayısının artması
 • Ellerde ve ayaklarda şişme (ödem)
 • Kızarma
 • Yatarken veya oturduğu yerden kalkarken görülen baş dönmesi ve kan basıncında anidüşme
 • Diyare
 • Sarılık
 • Cinsel fonksiyon bozuklukları ve arzu değişiklikleri
 • Kandaki potasyum ve sodyum seviyelerinde düşüş
 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler
 • Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortayaçıkması
 • Kaşıntılı veya kaşıntısız olarak, deride yaygın döküntüler ve soyulma
 • Kandaki potasyum seviyesinde artış
 • Çınlama
 • Baş ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Tat değişiklikleri
 • Karaciğer iltihabı
 • Karaciğer işlev bozukluğu
 • Kas ve eklem ağrısı
 • Böbrek sorunları
 • Öksürük
 • İrbesartan kullanımına bağlı istenmeyen etkiler:

  Yaygın olmayan yan etkiler

 • Göğüz ağrısı
 • Hidroklorotiyazid kullanımına bağlı istenmeyen etkiler:

  Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

 • Alyuvar sayısında azalma (anemi)
 • Akyuvar sayısında azalma
 • Trombosit sayısında azalma
 • Kemik iliğinde kan hücresi yapımı ile ilgili işlev bozukluğu
 • Kendini depresif hissetme
 • Uyku sorunları
 • Baş dönmesi, sersemlik veya huzursuzluk hissi
 • Ciltte karıncalanma ve uyuşukluk
 • Görüş bulanıklığı, nesnelerin sarı görünmesi
 • Akut miyopi
 • Göz içi basıncının artması
 • Düzensiz nabız
 • Oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü
 • Solunum zorluğu (pnömoni ve akciğer ödemi dahil)
 • Pankreas iltihabı
 • İshal
 • Kabızlık
 • Mide ağrısı
 • Tükürük bezi iltihabı
 • İştah kaybı
 • Sarılık
 • Ani aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi birhastalık)
 • Kan damarlarında sıcaklık artışı, şişme ve kızarıklık belirtileri ile gözleneniltihaplanma
 • Yüzde kızarıklık ve dolaşım yetersizliği nedeniyle parmaklarda soğukluk (lupuseritamatoz benzeri belirtiler)
 • Işığa duyarlılık
 • Kızarıklık
 • Kurdeşen
 • Güçsüzlük
 • Kas spazmları
 • İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)
 • Böbrek işlev bozukluğu
 • Ateş
 • Laboratuvar bulgularında değişiklik (kanda üre artışı, idrarda normal olmayan glukozvarlığı, kan glukoz seviyesinde artış, kan yağlarında artış
 • Yan etkilerin raporlanması