CO-IRDA 300 mg /12.5 mg 90 film tablet Kullanımı

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.CO-IRDA nasıl kullanılır ?

 • Tek başına hidroklorotiyazid veya 300 mg irbesartan kullanılmasına rağmen kan basıncıkontrol altına alınmadığında, doktorunuz diğer dozaj formu olan CO-IRDA 300/12.5 mgfilm kaplı tablet ile tedaviye başlayabilir.
 • Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.
 • Bir günde 300 mg irbesartan/25 mg hidroklorotiyazid’den daha yüksek dozda alınmasıtavsiye edilememektedir.
 • Kan basıncınızın tedaviye verdiği cevaba göre; doktorunuz tedavinize başka bir ilaç ilaveedebilir.
 • Tedaviye başlandıktan 6-8 hafta sonra, ilacın kan basıncını düşürücü etkisi en üst seviyeyeulaşır.
 • CO-IRDA tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz CO-IRDA ile tedavinizin ne kadar

  süreceğini size bildirecektir.

  Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

 • CO-İRDA ağızdan alınır.
 • Tabletleri bir bardak su ile, doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleriyemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra alabilirsiniz.
 • Tabletleri her gün aynı saatte, tercihen sabah erken saatte alınız. Tabletlerinizi her günaynı saatte almanız, kan basmcımz üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynızamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.
 • Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hidroklorotiyazid içerdiğinden, CO-IRDA’mn ciddi böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda (böbrek testlerinde kreatinin adlı maddenin atılım hızının 30 ml/dak.'dan az olması durumu)kullanılması önerilmemektedir. Kreatinin böbreklerden atılmamın 30 ml/dak.'dan fazla veyaeşit olan böbrek hastalarında ise doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ya da orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlanması gerekmemektedir. CO-İRD A ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanılmaz.

  Damar içi (intravasküler) volüm eksikliği:

  CO-İRDA tedavisine başlamadan önce sıvı ve/veya sodyum kaybı düzeltilmelidir.

  Eğer CO-İRDA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CO-IRDA kullanırsanız

  CO-IRDA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CO-IRDA'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu atlarsanız, sonraki dozu normalde olacağı gibi alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CO-İRDA ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

  CO-İRDA tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:

 • Kan basıncınız (tansiyonunuz) yeniden yükselebilir.
 • Yüksek kan basıncına bağlı kalp, böbrekler, beyin ve gözlerinizdeki kan damarları zarargörebilir.