CO-DIOVAN 320/25 mg 28 film tablet Saklanması

Novartis Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Co-Diovan saklanması, Co-Diovan muhafazası, Co-Diovan soğuk, Co-Diovan nem, Co-Diovan karanlık, Co-Diovan ambalaj, Co-Diovan çocuklardan saklanması, Co-Diovan son kullanma tarihi, Co-Diovan firması, Co-Diovan kullanma talimatı, Co-Diovan üretici firma bilgilerini içerir.

5.CO-DIOVAN'in saklanması

CO-DIOVAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. Nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CO-DIOVAN'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CO-DIOVAN'i kullanmayınız.

Üretim yeri:    Novartis Ürünleri, 34912 Kurtköy - İstanbul