CLIN 300 mg 1 ampül Saklanması

Ulagaylar Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Clin saklanması, Clin muhafazası, Clin soğuk, Clin nem, Clin karanlık, Clin ambalaj, Clin çocuklardan saklanması, Clin son kullanma tarihi, Clin firması, Clin kullanma talimatı, Clin üretici firma bilgilerini içerir.

5.CLIN'in saklanması

CLİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLIN'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CLIN'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 12, (34010) Topkapı - İSTANBUL

Üretim yeri: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No:12, (34010) Topkapı - İSTANBUL

Bu ktdlanma talimatı....................... tarihinde    onaylanmıştır.