CISTEIL 1200 mg 30 efervesan granül içeren saşe { Neutec Inhaler } Saklanması

Neutec Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cisteil saklanması, Cisteil muhafazası, Cisteil soğuk, Cisteil nem, Cisteil karanlık, Cisteil ambalaj, Cisteil çocuklardan saklanması, Cisteil son kullanma tarihi, Cisteil firması, Cisteil kullanma talimatı, Cisteil üretici firma bilgilerini içerir.

5.CISTEIL'in saklanması

CISTEIL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız,

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kum yerde, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CISTEIL'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CISTEIL'i kullanmayınız.