CIPROPOL %0.9 Sodyum Klorür IV infüzyon için çözelti 200 ml setsiz Saklanması

Polifarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cipropol saklanması, Cipropol muhafazası, Cipropol soğuk, Cipropol nem, Cipropol karanlık, Cipropol ambalaj, Cipropol çocuklardan saklanması, Cipropol son kullanma tarihi, Cipropol firması, Cipropol kullanma talimatı, Cipropol üretici firma bilgilerini içerir.

5.CIPROPOL'in saklanması

CİPROPOL ’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Soğutmayınız ve dondurmayınız.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

adresinden kontrol edilebilir.

Güvenli eTekcronık imzalı aslı ile aynıdır.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CIPROPOL'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CIPROPOL'i kullanmayınız.

POLİFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİC. A Ş.

Kale Mah. Sanayi Cad. No:82 Misinli-Çorlu/TEKİRDAĞTel: (282) 675 14 04Faks: (282) 675 14 05e-posta: info@polifarma.com.tr

Üretim yeri:

POLİFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİC. A Ş.

Kale Mah. Sanayi Cad. No:82 Misinli-Çorlu/TEKİRDAĞ

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

İmhası için özel bir gereklilik yoktur.

Kullanıma hazırlama;

Siprofloksasin i.v. infüzyon ile 60 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır.

Geniş bir vene yavaş infüzyon hastanın rahatsızlığını en aza indirir ve venöz irritasyon riskini azaltır.

İnfüzyon çözeltisi doğrudan veya geçimli olduğu diğer infüzyon çözeltileri ile karıştırılarak verilebilir. % 0,9 NaCl içeren Siprofloksasin infüzyon çözeltisi serum fizyolojik, Ringersolüsyonu, Ringer laktat solüsyonu, %5 ve %10 glukoz solüsyonu, %10 fruktoz solüsyonu,%0.45 NaCl içeren %5 glukoz solüsyonu ile geçimlidir. Belirtilen infüzyon solüsyonları ilekarıştırıldığında, mikrobiyolojik açıdan ve ışık duyarlılığı açısından karıştırıldıktan sonra kısasüre içinde uygulanmalıdır. Diğer infüzyon çözeltileri ve ilaçlar için geçimli olduğubelirlenmedikçe, ayrı olarak uygulanmalıdır.

Çökme, bulanıklaşma, renk değişikliği gibi olaylar geçimsizliğin görsel belirtileridir.

Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

Siprofloksasin çözeltisinin pH’si 3,5 - 4,6 olduğundan, bilhassa alkali pH’ye ayarlanmış çözeltilere geçimsizlik ortaya çıkar.

Kullanma Talimatı’nın bölüm 3’ünde ‘Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar’ kısmında tavsiye edilen dozlar yer almaktadır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri” ne uygun olarak imha edilmelidir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://e-islemler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontro1.aspx adresinden kontrol edilebilir.Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.