CINESET 60 mg 28 film tablet Saklanması

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cineset saklanması, Cineset muhafazası, Cineset soğuk, Cineset nem, Cineset karanlık, Cineset ambalaj, Cineset çocuklardan saklanması, Cineset son kullanma tarihi, Cineset firması, Cineset kullanma talimatı, Cineset üretici firma bilgilerini içerir.

5.CINESET'in saklanması

CINESET 60 mg Film Tablet yeşil renkli, oval, bir yüzünde “60” baskısı olan, diğer yüzü düz, bikonveks film tabletlerdir.

CİNESET 60 mg film kaplı tablet içeren blisterlerde bulunmaktadır. Blister paketleri bir kutu içinde 28 tablet içerir.

CINESET, vücudunuzda paratiroid hormon (PTH), kalsiyum ve fosfor düzeylerini kontrol ederek etki eder. Paratiroid bezleri olarak adlandırılan organlarla ilgili sorunlara bağlıhastalıkların tedavisinde kullanılır. Paratiroidler, boyunda tiroid bez yanında bulunan veparatiroid hormonu (PTH) üreten 4 adet küçük bezdir.

CINESET aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Kanlarındaki atık ürünlerin temizlenmesi için diyaliz tedavisine ihtiyaç duyan ciddiböbrek hastalarındaki sekonder hiperparatiroidizm tedavisinde.
 • Paratiroid kanseri olan hastalarda kanda yüksek kalsiyum düzeylerinin (hiperkalsemi)düşürülmesinde.
 • Paratiroid bezinin çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda veya bezinçıkarılmasından sonra kalsiyum düzeylerinin halen yüksek olduğu primerhiperparatiroidizm hastalarında kandaki kalsiyum düzeylerinin (hiperkalsemi)düşürülmesinde.
 • Primer ve sekonder hiperparatiroidizmde paratiroid bezleri çok fazla miktarda PTH üretmektedir. “Primer”, hiperparatiroidizmin herhangi bir diğer nedenden kaynaklanmadığı,“sekonder” ise hiperparatiroidizmin diğer bir durumdan, örn: böbrek hastalığındankaynaklandığı anlamına gelir. Primer ve sekonder hiperparatiroidizm kemiklerdekikalsiyumun kaybına neden olabilir, bu durum kemik ağrısı ve kırıklara, kan ve kalp damarlarıile ilgili sorunlara, böbrek taşlarına, mental hastalık ve komaya yol açabilir.

  2. CİNESET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CİNESET’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer CINESET’in etken maddesini oluşturan sinakalset ya da bu ilacın bileşiminde bulunan diğer yardımcı maddelere (Kullanma Talimatı’nın başında ‘Yardımcı maddeler’ bölümündebelirtilmiştir) alerjik iseniz.

  18 yaşın altındaki çocuklar CINESET’i kullanmamalıdır.

  CİNESET’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Nöbetler (bazen kriz veya havale (konvülsiyon) olarak adlandırılır) de dahil olmak üzere herhangi bir tıbbi sorununuz varsa doktorunuza söyleyiniz. Daha önce nöbet geçirenlerdenöbet geçirme riski daha yüksektir. Kalsiyum düzeyini çok fazla düşürmek nöbet geçirmeriskini de artırabilir. Eğer nöbetiniz varsa doktorunuza hemen söylemelisiniz.

  Eğer karaciğerinizin düzgün şekilde çalışmadığını biliyorsanız, veya kalp rahatsızlığınız varsa veya kalp rahatsızlığı geçirdiyseniz, veya CINESET alırken sigara içmeye başlamış ya dabırakmışsanız bu durum CINESET’in etki gösterme şeklini etkileyeceği için doktorunuzasöylemelisiniz.

  CINESET ile tedavi edilen hastalarda düşük kalsiyum düzeyleri (hipokalsemi) ile ilişkili yaşamı tehdit eden olaylar ve ölümcül sonuçlar bildirilmiştir.

  Düşük kalsiyum düzeyleri kalp ritminizi etkileyebilir. CINESET alırken kalp ritim bozukluğunuz varsa veya kalp ritim sorunlarına neden olduğu bilinen ilaçlar kullanıyorsanız,kalp atışınızın alışılmadık derecede hızlı veya çarpıntı şekilde olması halinde doktorunuzasöyleyiniz.

  Bu uyarılar geçmiş dönemler de dahil olmak üzere sizin için geçerli ise doktorunuza başvurunuz.

  İlave bilgi için bölüm 4’e bakınız.

  CİNESET’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CİNESET besinlerle birlikte veya besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  CİNESET hamile kadınlarda test edilmemiştir. Hamilelik durumunda, CİNESET doğmamış bebeğe zarar verebileceği için doktorunuz tedavinizi değiştirmeye karar verebilir. Dolayısıyla,hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamilelik planlıyorsanızdoktorunuza mutlaka söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CİNESET’in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da CİNESET tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına doktorunuzkarar verecektir.

  Araç ve makine kullanımı

  Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileri konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Sinakalset alan hastalarda baş dönmesi ve nöbetler rapor edilmiştir. Siz debunlan hissederseniz, araç ve makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir.

  CİNESET’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CİNESET yardımcı madde olarak laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıda adı geçen ilaçlar CİNESET’in etki gösterme şeklini etkileyeceği için;

 • Ketokonazol, itrakonazol ve vorikonazol (Bu ilaçlar cilt ve mantar enfeksiyonlarınıntedavisinde kullanılmaktadır),
 • Telitromisin, rifampisin ve siprofloksasin (Bu ilaçlar bakteriyel enfeksiyonlarıntedavisinde kullanılmaktadır),
 • Ritonavir (Bu ilaç HIV enfeksiyonu ve AIDS tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Fluvoksamin (Bu ilaç depresyon tedavisinde kullanılmaktadır).
 • CİNESET aşağıda adı geçen ilaçlar etki gösterme şeklini etkileyeceği için;

 • Amitriptilin, desipramin, nortriptilin ve klomipramin (Bu ilaçlar depresyontedavisinde kullanılmaktadır),
 • Flekainid ve propafenon (Bu ilaçlar kalp atış hızındaki değişikliklerin tedavisindekullanılmaktadır),
 • Metoprolol (Bu ilaç yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) tedavisindekullanılmaktadır).
 • CİNESET kullanırken bu ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  3. CİNESET nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  CİNESET’i her zaman tam doktorunuzun size verdiği direktifler doğrultusunda kullanınız. Emin değil iseniz doktorunuz ya da eczacınızla teyit etmelisiniz. Doktorunuz size ne miktardaCİNESET almanız gerektiğini söyleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu:

  CİNESET oral yoldan besinlerle birlikte ya da besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır. Tabletler bütün olarak alınmalı ve bölünmemelidir.

  Eğer sekonder hiperparatiroidi için tedavi ediliyorsanız

  CİNESET’in olağan başlangıç dozu 30 mg (bir tablet) günde tek dozdur. Doktorunuz CİNESET’e nasıl yanıt verdiğinizi ölçmek için düzenli kan örnekleri alacak ve paratiroidhormon, kalsiyum ve fosfat düzeylerinizi kontrol etmek için gereğince dozunuzuayarlayacaktır.

  Durumunuz bir kez kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz kanınızı düzenli incelemeye devam edecektir ve gerektiğinde paratiroid hormon, kalsiyum ve fosfat düzeyinizin uzundönem kontrolünü sağlamak için dozunuz daha da ayarlayabilir.

  Eğer paratiroid kanseri veya primer hiperparatiroidizm için tedavi ediliyorsanız

  CİNESET’in olağan dozu 30 mg (bir tablet) günde iki dozdur. Doktorunuz CİNESET’e nasıl yanıt verdiğinizi ölçmek için düzenli kan örnekleri alacak ve kalsiyum düzeyinizi kontroletmek için gereğince dozunuzu ayarlayacaktır.

  Durumunuz bir kez kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz kanınızı düzenli incelemeye devam edecektir ve gerektiğinde kalsiyum düzeyinizin uzun dönem kontrolünü sağlamak içindozunuz yeniden ayarlanabilir.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanım:

  CİNESET’in etkililiği ve güvenliliği 18 yaş altındaki hastalarda belirlenmemiştir.

  Yaşlılarda kullanım:

  CİNESET yaşlılarda kullanılabilir.

  Böbrek yetmezliği/ karaciğer yetmezliği

  Her ne kadar CİNESET’in orta şiddetli ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılması gerekmekle birlikte CİNESET böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olanhastalarda kullanılabilir.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Eğer CINESET’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CİNESET kullandıysanız:

  CİNESET'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı dozun muhtemel belirtileri ağız çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya krampları ve nöbetlerdir.

  CİNESET kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir CİNESET dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.

  Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacımza sorunuz. CİNESET ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Sinakalsetin kesilme veya geri tepme (rebound) etkileri şeklinde herhangi bir etki potansiyeli beklenmez.

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi CİNESET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Eğer ağzınızın çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya kramplar ve nöbetler başlayacak olursa, hemen doktorunuza söylemelisiniz. Bunlar, kalsiyum düzeyinizinçok düşük olduğunun işaretleri olabilir (hipokalsemi).

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

 • Bulantı,
 • Kusma.
 • Yaygın:

 • Baş dönmesi,
 • Uyuşukluk ve karıncalanma hissi (Parestezi),
 • İştah kaybı (Anoreksi) veya iştah azalması,
 • Kas ağrısı (Miyalji),
 • Zayıflık (Asteni),
 • Döküntü,
 • Düşük testosteron düzeyleri,
 • Kanda yüksek potasyum düzeyleri (Hiperkalsemi),
 • Aleıjik reaksiyonlar (Aşırı duyarlılık),
 • Baş ağrısı,
 • Nöbetler (Konvülsiyonlar veya krizler),
 • Düşük kan basıncı (Hipotansiyon),
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu,
 • Solunumda güçlükler (Dispne),
 • Öksürük,
 • Hazımsızlık (Dispepsi),
 • Diyare,
 • Karın ağrısı, üst karın ağrısı,
 • Kabızlık,
 • Kas kasılmaları,
 • Sırt ağrısı,
 • Kanda düşük potasyum düzeyleri (Hipokalsemi).
 • Bilinmiyor:

 • Kurdeşen (Ürtiker),
 • Yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazın, yutma veya nefes almada zorluk yaratacakşekilde şişmesi (Anjiyoödem)
 • Kanınızdaki düşük kalsiyum düzeyleriyle ilişkili olabilecek alışılmadık derecede hızlıveya çarpıntı şeklinde kalp atışı (Düşük kalsiyum düzeyine bağlı QT uzaması veventriküler aritmi).
 • CİNESET kalsiyum düzeyinizi düşürür. Eğer kalsiyum düzeyleri çok düşerse sizde hipokalsemi oluşabilir. Hipokalsemi belirtileri arasında ağız çevresinde uyuşukluk veyakarıncalanma, kas ağrıları veya krampları ve nöbetler bulunur. Bu semptomlardan herhangibiri sizde olursa derhal doktorunuza söylemelisiniz.

  CİNESET aldıktan sonra kalp rahatsızlığı olan çok az sayıda hastanın durumu kötüleşmiş ve/veya düşük kan basıncı (hipotansiyon) görülmüştür.

  Çocuklar ve ergenler

  Çocuklarda ve ergenlerde CİNESET kullanımı belirlenmemiştir. Ergen klinik araştırma hastasmda, kanda çok düşük kalsiyum düzeyi ile (hipokalsemi) ölümcül sonuç bildirilmiştir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacımz veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya daO 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacıngüvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  5. CİNESET’in saklanması

  CİNESET’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CINESET'i kullanmayınız.

  Hiçbir ilacı atık su veya eve ait çöplerle birlikte atmayımz. Kullanmayacağınız ilaçların nasıl atılacağını eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya katkıda bulunacaktır.

  Ruhsat sahibi:

  NOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD. ŞTİ.

  İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10 Ümraniye 34768 İstanbul

  Üretim yeri:

  NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

  Sancaklar 81100 Düzce

  Bu kullanma talimatı 17/09/2015 tarihinde onaylanmıştır.

  m