CHIROCAINE 25 mg/10 ml inf. için kons. çözelti içeren 10ml X 10 ampül {Abbott} Saklanması

Abbott Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Chirocaine saklanması, Chirocaine muhafazası, Chirocaine soğuk, Chirocaine nem, Chirocaine karanlık, Chirocaine ambalaj, Chirocaine çocuklardan saklanması, Chirocaine son kullanma tarihi, Chirocaine firması, Chirocaine kullanma talimatı, Chirocaine üretici firma bilgilerini içerir.

5.CHIROCAINE'in saklanması

CHIROCAINE 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

CHIROCAINE 25mg/10ml İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Ampul, 150C-300C'de saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

CHIROCAINE 25mg/10ml, açılmamış polipropilen ampullerin raf ömrü 36 aydır. Bu ilacı doktorunuz sizin için saklayacaktır. Çözelti açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Eğer çözelti içinde görünür partiküller varsa çözelti kullanılmamalıdır.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CHIROCAINE'i kullanmayınız.

Eğer üründe/ambalajında bozukluklar fark ederseniz CHIROCAINE'i kullanmayınız.

Tek bir kullanım içindir. Her bir ampulden arta kalan çözelti atılmalıdır.

Ruhsat sahibi: ABBOTT Laboratuarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

Saray Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No:2, Kelif Plaza, Kat: 12-20, 34768 Ümraniye -İstanbul

Üretim yeri: Nycomed Pharma AS Norveç

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

CHIROCAINE 25mg/10ml İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Ampul Kullanım talimatı

CHIROCAINE 25mg/10ml İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Ampul tek kullanımlıktır. Kullanılmayan çözeltiyi atınız.

Mikrobiyolojik açıdan, ürünün hemen kullanılması gereklidir. Eğer hemen kullanılmazsa, kullanımdaki saklama süreleri ve kullanım öncesi koşullar uygulayıcının sorumluluğundadır.

24 saati aşan periyotlarda levobupivakain tedavisi ile güvenlilik deneyimi sınırlıdır. Bu nedenle, levobupivakainin 24 saatten uzun süre kullanımı kullanılması önerilmemektedir.

İlk kez açıldıktan sonra raf ömrü: Ürün hemen kullanılmalıdır

%0.9 sodyum klorür çözeltisinde seyreltildikten sonra raf ömrü: 20-22°C arası sıcaklıkta 7 gün süreyle kimyasal ve fiziksel kullanılabilirlik stabilitesini koruduğu gösterilmiştir. Klonidin, morfin ya da fentanil ile birlikte 20-22°C'de 40 saat süreyle kimyasal ve fiziksel kullanılabilirlik stabilitesini koruduğu gösterilmiştir.

Bütün parenteral tıbbi ürünlerde olduğu gibi, çözelti/seyrelti kullanımdan önce görsel olarak incelenmelidir. Yalnızca gözle görünür partiküller barındırmayan, temiz çözeltiler kullanılmalıdır.

Steril bir ampul yüzeyi gerektiğinde steril bir blister konteynırı seçilmelidir. Steril blister delinirse ampul yüzeyi sterilliğini kaybeder.

Levobupivakain standart çözelti seyreltileri 9 mg/ml (%0.9) sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisi ile aseptik teknikler kullanılarak yapılmalıdır. %0.9 sodyum klorür çözeltisinde 20-22°C arası sıcaklıkta 7 gün süreyle kimyasal ve fiziksel kullanılabilirlik stabilitesini koruduğu ispatlanmıştır.

Klonidin 8.4 ^g/ml, morfin 0.05 mg/ml ve fentanil 4 ^g/ml'nin, 9 mg/ml (%0.9) sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisinde, levobupivakain ile uyumlu olduğu gösterilmiştir. Klonidin, morfin ya da fentanil ile birlikte 20-22°C'de 40 saat kimyasal ve fiziksel kullanılabilirlik stabilitesini koruduğu ispatlanmıştır.

Chirocaine yukarıda listelenenler dışında hiçbir tıbbi ürünle karıştırılmamalıdır. Sodyum bikarbonat gibi alkalin çözeltileriyle seyreltilmesi çökelmeye sebep olabilir.

Uygulama şekli

Levobupivakain sadece gerekli eğitim ve tecrübeye sahip bir klinik tedavi uzmanı tarafından ya da bu uzmanın kontrolünde uygulanmalıdır.

Pozoloji bilgisi için lütfen kısa ürün bilgisine bakınız.

İntravasküler enjeksiyonu önlemek için enjeksiyon öncesinde ve esnasında dikkatli aspirasyon önerilmektedir.

Bolus dozunun uygulanmasından önce ve uygulama süresince aspirasyon tekrarlanmalıdır. Bolus yavaşça ve 7.5-30 mg/dk aralığında kademeli olark artan dozlarda enjekte edilirken hastanın hayati fonksiyonları dikkatli bir şekilde takip edilip sözel iletişim sürdürülmelidir.

Toksik semptomların ortaya çıkması halinde, enjeksiyon hemen kesilmelidir.

CHIROCAINE 25mg/10 ml İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Ampul

1. Etiketi dikkatle okuyunuz. Boyun bölümünden içeriği aşağı doğru çalkalayınız.

2. Ampulü avucunuzun içinde bel hizasında tutunuz. Ampulün üzerinde yer alan oku başparmak ve işaret parmağı arasında tutunuz (başparmağınız dışa bakacak şekilde). KENDİNİZE DOĞRU HIZLI VE SERT BİR ŞEKİLDE ÇEVİRİNİZ (saat yönünün tersine).

3. Enjektörün konik luer ucunu ampule kuvvetli bir şekilde itiniz.

5. Ampulü işaret parmağınızla hafifçe kendinize doğru itiniz ve içeriği dikkatle ve yavaşça enjektöre çekiniz.

1Her 10 ml CHIROCAINE infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul 25 mg levobupivakain baza eşdeğer 28.16 mg levobupivakain hidroklorür içerir.