CEZOL IM 1 gr 1 flakon Saklanması

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cezol saklanması, Cezol muhafazası, Cezol soğuk, Cezol nem, Cezol karanlık, Cezol ambalaj, Cezol çocuklardan saklanması, Cezol son kullanma tarihi, Cezol firması, Cezol kullanma talimatı, Cezol üretici firma bilgilerini içerir.

5.CEZOL IM'in saklanması

CEZOLü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Sulandın İmadan önce 25 0C’ nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız.

Sulandınldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEZOL IM'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

No: 1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: 0 212 692 92 92 Fax: 0 212 697 00 24 E-mail: deva@devaholding.com.tr

İmal Yeri:

Deva Holding A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 Karaağaç - Ç erk ezkö y/T E K İ R D A Ci

Çözücü İmal Yeri:

Deva Holding A.Ş.

Ulus Mah. Ankara Cad. No: 2 Kartepe/KOCAELİ

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

Parenteral Solüsyonun Hazırlanması ve Uygulama

Parenteral yoldan kullanılacak ilaçlar, rekonstitüsyondan sonra iyice çalkalanmalı ve uygulanmadan önce gözle incelenerek partikül içermediğinden emin olunmalıdır. Hazırlanan çözeltide partikül bulunuyorsa kullanılmamalıdır.

İntramüsküler uygulama

CEZOL 1 g İ.M. Enjektabl Toz İçeren Flakon ,intramüsküler enjeksiyon amacıyla hazırlanırken 2 mİ %0.5 lidokain hidroklorür solüsyonu (CEZOL’ün İ.M. formları, çözücü olarak % 0.5 lidokain hidroklorür içerir) ya da 2 mİ enjeksiyonluk su içinde eritilmelidir (CEZOL 1 g İ.M./İ.V. Enjektabl Toz İçeren Flakon’un çözücü ampulünde 4 mİ enjeksiyonluk su bulunur). Hazırlanan çözelti büyük bir kas kitlesi (örn: kalça) içine enjekte edilmelidir.

İntravenöz uygulama

Lidokain hidroklorür kullanılarak hazırlanan çözeltiler asla intravenöz yoldan kullanılmamalıdır. İntravenöz enjeksiyon

CEZOL 1 g, intravenöz uygulama amacıyla hazırlanırken, en az 3 mİ enjeksiyonluk su, %0.9 sodyum klorür solüsyonu ya da %5 dekstroz solüsyonu içinde eritilmelidir. Hazırlanan çözelti, doğrudan ven içine ya da parenteral sıvı tedavisi gören hastalarda lateks tüp aracılığıyla yavaş olarak (3-5 dakika) enjekte edilebilir.

İntravenöz infuzyon

CEZOL 1 g, intravenöz enjeksiyon bölümünde belirtildiği şekilde hazırlandıktan sonra, aşağıdaki solüsyonlardan herhangi biri ile 50-100 mPlik bir hacimde seyreltilerek aralıklı ya da sürekli infuzyon seklinde uygulanabilir:

%0.9 sodyum klorür

%5 dekstroz laktatlı ringer

%5 dekstroz + %0.9 sodyum klorür

%5 dekstroz + %0.45 sodyum klorür

%5 dekstroz + %0.2 sodyum klorür

Laktatlı ringer

Ringer solüsyonu

%5 sodyum bikarbonat solüsyonu