CERACARD 320 mg 28 film tablet Saklanması

Aset Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ceracard saklanması, Ceracard muhafazası, Ceracard soğuk, Ceracard nem, Ceracard karanlık, Ceracard ambalaj, Ceracard çocuklardan saklanması, Ceracard son kullanma tarihi, Ceracard firması, Ceracard kullanma talimatı, Ceracard üretici firma bilgilerini içerir.

5.CERACARD'in saklanması

CERACARD 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CERACARD'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CERACARD'i kullanmayınız.

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi : Aset İlaç San. ve Tic. A Ş.

Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul

Üretim yeri : Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Çanta 34580 Silivri - İstanbul