Cefridem 1 Gr I.v. Enjeksiyon İçin Toz İçeren Flakon Saklanması

Berk Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cefridem saklanması, Cefridem muhafazası, Cefridem soğuk, Cefridem nem, Cefridem karanlık, Cefridem ambalaj, Cefridem çocuklardan saklanması, Cefridem son kullanma tarihi, Cefridem firması, Cefridem kullanma talimatı, Cefridem üretici firma bilgilerini içerir.

5. CEFRİDEM’in saklanması CEFRİDEM'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C"nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFRİDEM'i kullanmayınız. Ruhsat Sahibi: Berk Farma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Dem Plaza. İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No: 172 34755 Alaşehir İSTANBUL. Tel: 0 216 4284029 Faks: 0 216 4284069 İmal Yeri: Toprak İlav ve Kimyevi Mad. Saıı. ve Tic. A.Ş. Adapazarı Çözücü İmal Yeri: Mefar İlaç Sanayii A.Ş. Kurtköy-Pendik/İstanbul Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır. CEFRİDEM 1 g i.v. enjeksiyon için toz içeren flakon Damar içine uygulama içindir. Etkin nuulde: 1 g seftriaksona eşdeğer miktarda sefiri akson sodyum Yardımcı madde: İçermemektedir. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce hu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. • Bu kullanımı talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. • Bu ilaç kişisel olarak \izin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya diişiik doz kullanmayınız. Bu kullanma talimatında: /. CEFRİDEM nedir ve ne için kullanılır? 2. CEFRİDEM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3. CEFRİDEM nasıl kullanılır? 4. Olası yan etkiler nelerdir? 5. CEFRİDEM'in saklanması Başlıkları yer almaktadır. 1 .CEFRİDEM nedir ve ne için kullanılır? CEFRİDEM. seftriakson adı verilen eıkin maddeyi içermekledir. Bu, antibiyotikler adı verilen ilaç grubuna dahildir. CEFRİDEM etkisini bakterilerin tam olarak gelişimini durdurarak göstermektedir. Bu da bakterilerin ölmesine yol açmaktadır. CEFRİDEM bevaz-kremden. sarımsı renge kadar değişen renklerde, kristalimsi tozdur. Cam flakonlarda takdim edilir. Her bir karton kutuda 1 adet flakon ve 10 mL steril enjeksiyonluk su içeren 1 adet ampul bulunmakladır. • CEFRİDEM bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli kısımlarındaki çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. • CEFRİDEM aşağıda belirtilen hastalıklar için kullanılabilir: -Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık) -Kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan dissemine Lytne borreliosis'in erken ve geç evrelerinde, -Karın bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karın zarı iltihabı, safra ve mide-harsak sistemi enfeksiyonları) -Kemik.eklem,yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları. -Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar. -Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonunda. -Solunum yollan enfeksiyonları, özellikle pnömoni (bir tür akciğer enfeksiyonu), kulak-burun-boğaz enfeksiyonlan. akut bakteriyel komplike olmayan olitis media (orta kulak iltihabı). -Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere geııital enfeksiyonlar. -Enfeksiyonların oluşmasını önlemek için, ameliyatlardan önce. 2. CEFRİDEM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CEFRİDEM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • CEFRİDEM’in etkin maddesi olan seftriakson'a aşırı duyarlılığınız varsa. • CEFRİDEM'in de dahil olduğu ‘sefalosporin' adı verilen antibiyotiklere karşı aşın duyarlılığınız (alerjiniz) varsa (Bu grup ilaçlara sefaleksin. sefaklor ve sefuroksim gibi eıkin maddeler dahildir. ), • Geçmişinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karşı ani ve şiddetli alerjik reaksiyon göstermişseniz (Alerjik reaksiyon belirtileri arasında; boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük; ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi ve hızla    gelişen    şiddetli    döküntü bulunmaktadır.). CEFRİDEM aşağıdaki durumlarda bebeklerde kullanılmamalıdır: •    Kalsiyum içeren ve damar içine uygulanan    ürünleri    kullanan    veya    bu    ürünleri kullanması beklenen 28 günlükten küçük yeni doğan bebeklerde, • Bebek prematüre ise (37 haftadan önce doğmuş bebekler), •    Yeni doğanlarda sarılık mevcut ise. CEFRİDEM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Yakın bir zamanda kalsiyum içeren preparat kullanmışsanız veya kullanacaksanız, • Mide ve bağırsaklarınızla ilgili, özellikle kolit (bağırsak iltihabı) gibi bir probleminiz varsa. •    Karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa. •    Kan rahatsızlıkları gibi başka bir rahatsızlığınız    varsa. • Safra kesesi hastalığı veya safra taşını düşündüren gölge şeklindeki ultrasonografık bulgularınız varsa. • Astıminız varsa. • Hamile iseniz, • Bebeğinizi emziriyorsanız. Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. CEFRİDEM’in yiyecek \e içecek ile kullanılması CEFRİDEM, uygulama yolu nedeniyle de yiyeceklerle etkileşmemektedir. Aç veya tok kamına uygulanabilir. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CEFRİDEM'in insanda gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir. Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya emziriyorsanız, hu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız CEFRİDEM'in etkin maddesi anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu dunımun göz önünde bulundurulması önerilmektedir. Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Araç ve makine kullanımı CEFRİDEM'in motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Baş dönmesine yol açabileceğinden araç ve makine kullanmadan ve CEFRİDEM'i almadan önce doktonınuzla konuşunuz. CEFRİDEM' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün her bir flakonda 82.9 mg sodyum ihtiva eder. Bu. durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza bu ilaçlar hakkında bilgi veriniz (Bunlara reçetesiz olarak aldığımız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir.). Bunun sebebi. CEFRİDEM'in diğer ilaçların etkisini gösterme yolunu elkileyebilmesidir. Ayrıca, diğer ilaçlar da, CEFRİDEM'in etki gösterme yolunu etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz: • Oral kontraseptifler (doğum kontrol haplan): CEFRİDEM. doğum kontrol haplarının çalışmasını durdurabilir, bu yüzden CEFRİDEM kullanırken ve bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğum kontrol yöntemleri (örneğin, kondomlar) kullanmalısınız. • Kloramfenikol (başta göz olmak üzere enfeksiyon tedavisinde kullanılır) • Ariıiköagülanlar (kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar) • Probenesid (gut tedavisi için kullanılır) • Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) • Flukonazol (mantar hastalığının önlenmesinde kullanılan bir ilaç) • Vankomisin veya diğer antibiyotikler (enfeksiyonların teda\ isi için kullanılır) Eğer reçele!i ya dit reçetesi: herhangi hir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise liifen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 3. CEFRİDEM nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar: Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. • CEFRÎDEM'in standart dozu günde 1-2 g'dır. Geçirilen enfeksiyonun şiddetine ve tipine göre doktorunuz size daha > iiksek bir doz verebilir (günlük doz 4 g’a kadar artırılabilir). Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, enfeksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g'lık tek doz CEFRİDEM uygulaması önerilir. Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın ateşi düştükten veya enfeksiyon tedavi edildikten (bakteriyel eradikasyon) sonra en az 48-72 saat CEFRİDEM tedavisine devam edilmelidir. Uygulama yolu ve metodu: CEFRİDEM genellikle bir doktor veya hemşire tarafından damar içine uygulanır. Değişik > aş grupları: Çocuklarda kullanımı: Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanacak doza karar verecektir. Yenidoğan. bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda aşağıda belirtilen doz şeması günde tek dozda uygulanır. Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar): Günde tek doz 20-50 mg kg vücut ağırlığı'dır. Günlük doz 50 mg/kg'ı aşmamalıdır. Bebek ve çocuklar (\ 5 günlükten 12 yaşına kadar): Günde tek doz 20-80 mg/kg. Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılmalıdır. Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı) tedavisi için 50 mg/kg dozunda (I g'ı aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir. Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda CEFRİDEM'in yetişkinler için önerilen dozları kullanılmaktadır. Özel kullanım durumları: Böbrek/karaciğer yetmezliği: Karaciğer ve böbrek rahatsızlığınız varsa, daha düşük doz kullanabilirsiniz, ihtiyacınız olan dozu aldığınızı kontrol etmek için kan testleri yaptırmanız gerekebilir. Eğer CEFRİDEM'in etkisinin çok giiçlu veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanı/ gerekenden daha fazla CEFRİDEM aldıysanız CEFRİDEM'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz CEFRİDEM’ i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Eğer almanız gereken bir CEFRİDEM dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak, neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız. CEFRİDEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler CEFRİDEM kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız. 4. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi CEFRİDEM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildirini/ veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: • Ciddi alerjik reaksiyonlar (yaygın olmayan, her 1 00 kişide l'den az kişiyi etkiler): -Yüz, boyun, dudak \e ağzın aniden şişmesi. Bu. nefes alma ve yutkunmada zorluğa yol açabilir. -Ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi. •    Ciddi deri döküntüleri (çok seyrek, her 1 000 kişide 1 'den az kişiyi etkiler): -Eğer şiddetli deri döküntüsü yaşarsanız, hemen doktorunuza gidiniz. -Kabarcıklar veya deride soyulma ile birlikte hızla gelişen şiddetli döküntü belirtiler arasında olup, ağız kısmında kabarcıklar da oluşabilir. Olası diğer yan etkiler Yaygın (her 10 kişide 1 kişiyi etkiler) •    Gevşek dışkılama veya isha1. •    Kendini hasta hissetme ve hasta olmak. Yaygın olmayan (her 100 kişide l’den az kişiyi etkiler) • Diğer cilt reaksiyonları. Bunlara tüm vücudunuzu kaplayan döküntü, pütürlü döküntü (ürtiker). kaşıntı ve şişkinlik dahildir. Seyrek (her 1000 kişide l’den az kişiyi etkiler): •    Mantar \e maya sebebiyle görülen diğer enfeksiyon türleri (örneğin pamukçuk). •    Kan ile ilişkili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında; yorgunluk hissi, cildin kolay morarması, nefesin kesilmesi ve burun kanaması bulunmaktadır. •    Baş ağrısı. •    Baş dönmesi hissi. •    Ağızda yara oluşması. • Dil iltihabı (glossit). Belirtiler arasında: dilin şişmesi, kızarması ve iltihaplanması bulunmakladır. • Karaciğer problemleri (kan testinde gösterilir). • Safra keseni/de ağrı çekmenize, hasta hissetmenize ve hasta olmanıza yol açabilecek rahatsızlıklar. • Böbrek sorunları . Bunlar idrar yapma miktarınızı etkileyebilir. Bazı kişiler normalde daha fazla idrara çıkarlar. Çök seyrek olarak, kişiler idrara çıkmamaya başlayabilir. • İdrarınızda kan ve şeker olması. • CEFRİDEM’in verildiği damarda ağrı veya yanma hissi. • Enjeksiyonunun yapıldığı yerde ağrı. • Yüksek ateş veya titreme. Çok seyrek (her 10000 kişide l’den az kişiyi etkiler) • Coombs' testinde pozitif sonuçlar çıkması (bazı kan rahatsızlıkları için kullanılan bir test). • Kanınızın pıhtılaşması ile ilgili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında: cildin kolay morarması ve eklemlerinizde ağrı ve şişkinlik vardır. • Kanınızdaki beyaz kan hücre sayısında değişiklikler. Belirtiler arasında; ateşinizin aniden yükselmesi, titreme ve boğaz ağrısı bulunmaktadır. • Pankreasın iltihaplanması (pankreatiı). Belirtiler arasında, bıçak saplanmasına ya da mide civarında şiddetli bir baskıya benzeyen: buradan sağa, sola ve sırta vayılabilen şiddetli ağrı vardır. • Kalın bağırsağın iltihaplanması (kolit). Belirtiler arasında, genellikle kanlı ve sümüksii ishal, mide ağrısı ve ateş bulunmaktadır. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınız; bilgilendiriniz. 5. CEFRİDEM’in saklanması CEFRİDEM'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFRİDEM’i kullanmayınız. Ruhsat Sahibi: Berk Farma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Dem Plaza. İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No: 172 34755 Alaşehir İSTANBUL. Tel: 0 216 4284029 Faks: 0 216 4284069 İmal Yeri: Toprak İlav ve Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş. Adapazarı Çözücü İmal Yeri: Mefar İlaç Sanayii A.Ş. Kurtköy-Pendik/İstanbul Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır. CEFRİDEM 1 g i.v. enjeksiyon için toz içeren flakon Damar içine uygulama içindir. Etkin nuulde: 1 g seftriaksona eşdeğer miktarda sefiri akson sodyum Yardımcı madde: İçermemektedir. Bu ilaeı kullanmaya başlamadan önce hu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. • Bu kullanımı talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. • Bu ilaç kişisel olarak \izin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. Bu kullanma talimatında: /. CEFRİDEM nedir ve ne için kullanılır? 2. CEFRİDEM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler i. CEFRİDEM nasıl kullanılır? 4. Olası yan etkiler nelerdir? 5. CEFRİDEM'in saklanması Başlıkları yer almaktadır. 1 .CEFRİDEM nedir ve ne için kullanılır? CEFRİDEM. seftriakson adı verilen eıkin maddeyi içermektedir. Bu, antibiyotikler adı verilen ilaç grubuna dahildir. CEFRİDEM etkisini bakterilerin tam olarak gelişimini durdurarak göstermektedir. Bu da bakterilerin ölmesine yol açmaktadır. CEFRİDEM bevaz-kremden. sarımsı renge kadar değişen renklerde, kristalimsi tozdur. Cam flakonlarda takdim edilir. Her bir karton kutuda 1 adet flakon ve 10 mL steril enjeksiyonluk su içeren 1 adet ampul bulunmaktadır. • CEFRİDEM bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli kısımlarındaki çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. • CEFRİDEM aşağıda belirtilen hastalıklar için kullanılabilir: -Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık) -Kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan dissemine Lytne borreliosis'in erken ve geç evrelerinde, -Karın bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karın zan iltihabı, safra ve mide-harsak sistemi enfeksiyonları) -Kemik.eklem,yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları. -Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar. -Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonunda. -Solunum yollan enfeksiyonları, özellikle pnömoni (bir tür akciğer enfeksiyonu), kulak-burun-boğaz enfeksiyonlan. akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı). -Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere geııital enfeksiyonlar. -Enfeksiyonların oluşmasını önlemek için, ameliyatlardan önce. 2. CEFRİDEM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CEFRİDEM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • CEFRİDEM'in etkin maddesi olan seftriakson'a aşırı duyarlılığınız varsa. • CEFRİDEM'in de dahil olduğu ‘sefalosporin' adı verilen antibiyotiklere karşı aşın duyarlılığını/ (alerjiniz) varsa (Bu grup ilaçlara sefaleksin. sefaklor ve sefuroksim gibi etkin maddeler dahildir. ), • Geçmişinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karşı ani ve şiddetli alerjik reaksiyon göstermişseniz (Alerjik reaksiyon belirtileri arasında; boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük; ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi ve hızla    gelişen    şiddetli    döküntü bulunmaktadır.). CEFRİDEM aşağıdaki durumlarda bebeklerde kullanılmamalıdır: •    Kalsiyum içeren ve damar içine uygulanan ürünleri    kullanan    veya    bu    ürünleri kullanması beklenen 28 günlükten küçük yeni doğan bebeklerde, • Bebek prematüre ise (37 haftadan önce doğmuş bebekler), •    Yeni doğanlarda sarılık mevcut ise. CEFRİDEM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Yakın bir zamanda kalsiyum içeren preparat kullanmışsanız veya kullanacaksanız, • Mide ve bağırsaklarınızla ilgili, özellikle kolit (bağırsak iltihabı) gibi bir probleminiz varsa. •    Karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa. •    Kan rahatsızlıkları gibi başka bir rahatsızlığınız varsa. • Safra kesesi hastalığı veya safra taşını düşündüren gölge şeklindeki ultrasonografık bulgularınız varsa. • Astımimz varsa. • Hamile iseniz, • Bebeğinizi emziriyorsanız. Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütlen doktorunuza danışınız. CEFRİDEM’in yiyecek \e içecek ile kullanılması CEFRİDEM, uygulama yolu nedeniyle de yiyeceklerle etkileşmemektedir. Aç veya tok kamına uy gulanabilir. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CEFRİDEM'in insanda gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir. Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya emziriyorsanız, hu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız CEFRİDEM'in etkin maddesi anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu dunımun göz önünde bulundurulması önerilmektedir. Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Araç ve makine kullanımı CEFRİDEM'in motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Baş dönmesine yol açabileceğinden araç ve makine kullanmadan ve CEFRİDEM'i almadan önce doktonınuzla konuşunuz. CEFRİDEM' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün her bir flakonda 82.9 mg sodyum ihtiva eder. Bu. durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza bu ilaçlar hakkında bilgi veriniz (Bunlara reçetesiz olarak aldığımız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir.). Bunun sebebi. CEFRİDEM'in diğer ilaçların etkisini gösterme yolunu etkileyebilmesidir. Ayrıca, diğer ilaçlar da, CEFRİDEM'in etki gösterme yolunu etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz: • Oral kontraseptifler (doğum kontrol haplan): CEFRİDEM. doğum kontrol haplarının çalışmasını durdurabilir, bu yüzden CEFRİDEM kullanırken ve bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğum kontrol yöntemleri (örneğin, kondomlar) kullanmalısınız. • Kloramfenikol (başta göz olmak üzere enfeksiyon tedavisinde kullanılır) • Ariıiköagülanlar (kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar) • Probenesid (gut tedavisi için kullanılır) • Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) • Flukonazol (mantar hastalığının önlenmesinde kullanılan bir ilaç) • Vankomisin veya diğer antibiyotikler (enfeksiyonların teda\ isi için kullanılır) Eğer reçele!i ya dit reçetesi: herhangi hir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise liifen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 3. CEFRİDEM nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar: Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. • CEFRİDEM'in standart dozu günde 1-2 g'dır. Geçirilen enfeksiyonun şiddetine ve tipine göre doktorunuz size daha yüksek bir doz verebilir (günlük doz 4 g’a kadar artırılabilir). Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, enfeksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g'lık tek doz CEFRİDEM uygulaması önerilir. Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın ateşi düştükten veya enfeksiyon tedavi edildikten (bakteriyel eradikasyon) sonra en az 48-72 saat CEFRİDEM tedavisine devam edilmelidir. Uygulama yolu ve metodu: CEFRİDEM genellikle bir doktor veya hemşire tarafından damar içine uygulanır. Değişik y aş grupları: Çocuklarda kullanımı: Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanacak doza karar verecektir. Yenidoğan. bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda aşağıda belirtilen doz şeması günde tek dozda uygulanır. Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar): Günde tek doz 20-50 mg kg vücut ağırlığı'dır. Günlük doz 50 mg/kg'ı aşmamalıdır. Bebek ve çocuklar (\ 5 günlükten 12 yaşına kadar): Günde tek doz 20-80 mg/kg. Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılmalıdır. Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı) tedavisi için 50 mg/kg dozunda (I g'ı aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir. Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda CEFRİDEM'in yetişkinler için önerilen dozları kullanılmaktadır. Özel kullanım durumları: Böbrek/karaciğer yetmezliği: Karaciğer ve böbrek rahatsızlığınız varsa, daha düşük doz kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan dozu aldığınızı kontrol etmek için kan testleri yaptırmanız gerekebilir. Eğer CEFRİDEM'in etkisinin çok giiçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanı/ gerekenden daha fazla CEFRİDEM aldıysanız CEFRİDEM'den kullanmanı z gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz CEFRİDEM’ i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Eğer almanız gereken bir CEFRİDEM dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak, neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız. CEFRİDEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler CEFRİDEM kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız. 4. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi CEFRİDEM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildirini/ veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: • Ciddi alerjik reaksiyonlar (yaygm olmayan, her 1 00 kişide l'den az kişiyi etkiler): -Yüz. boyun, dudak \e ağzın aniden şişmesi. Bu. nefes alma ve yutkunmada zorluğa yol açabilir. -Ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi. •    Ciddi deri döküntüleri (çok seyrek, her 1 000 kişide 1 'den az kişiyi    etkiler): -Eğer şiddetli deri döküntüsü yaşarsanız, hemen doktorunuza gidiniz. -Kabarcıklar veya deride soyulma ile birlikte hızla gelişen şiddetli döküntü belirtiler arasında olup, ağız kısmında kabarcıklar da oluşabilir. Olası diğer yan etkiler Yaygın (her 10 kişide 1 kişiyi etkiler) •    Gevşek dışkılama veya isha1. •    Kendini hasta hissetme ve hasta olmak. Yaygın olmayan (her 100 kişide l’den az kişiyi etkiler) • Diğer cilt reaksiyonları. Bunlara, tüm vücudunuzu kaplayan döküntü, pütürlü döküntü (ürtiker). kaşıntı ve şişkinlik dahildir. Seyrek (her 1000 kişide l’den az kişiyi etkiler): •    Mantar \e maya sebebiyle görülen diğer enfeksiyon türleri (örneğin pamukçuk). •    Kan ile ilişkili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında; yorgunluk    hissi, cildin kolay morarması, nefesin kesilmesi ve burun kanaması bulunmaktadır. •    Baş ağrısı. •    Baş dönmesi hissi. •    Ağızda yara oluşması. • Dil iltihabı (glossit). Belirtiler arasında: dilin şişmesi, kızarması ve iltihaplanması bulunmaktadır. • Karaciğer problemleri (kan testinde gösterilir). • Safra keseni/de ağrı çekmenize, hasta hissetmenize ve hasta olmanıza yol açabilecek rahatsızlıklar. • Böbrek sorunları . Bunlar idrar yapma miktarınızı etkileyebilir. Bazı kişiler normalde daha fazla idrara çıkarlar. Çök seyrek olarak, kişiler idrara çıkmamaya başlayabilir. • İdrarınızda kan ve şeker olması. • CEFRİDEM’in verildiği damarda ağrı veya yanma hissi. • Enjeksiyonunun yapıldığı yerde ağrı. • Yüksek ateş veya titreme. Çok seyrek (her 10000 kişide l’den az kişiyi etkiler) • Coombs' testinde pozitif sonuçlar çıkması (bazı kan rahatsızlıkları için kullanılan bir test). • Kanınızın pıhtılaşması ile ilgili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında: cildin kolay morarması ve eklemlerinizde ağrı ve şişkinlik vardır. • Kanınızdaki beyaz kan hücre sayısında değişiklikler. Belirtiler arasında; ateşinizin aniden yükselmesi, titreme ve boğaz ağrısı bulunmaktadır. • Pankreasın iltihaplanması (pankreatit). Belirtiler arasında, bıçak saplanmasına ya da mide civarında şiddetli bir baskıya benzeyen: buradan sağa, sola ve sırta vayılabilen şiddetli ağrı vardır. • Kalın bağırsağın iltihaplanması (kolit). Belirtiler arasında, genellikle kanlı ve sümüksii ishal, mide ağrısı ve ateş bulunmaktadır. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınız; bilgilendiriniz. 5. CEFRİDEM’in saklanması CEFRİDEM'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C"nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFRİDEM'i kullanmayınız. Ruhsat Sahibi: Berk Farma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Dem Plaza. İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No: 172 34755 Alaşehir İSTANBUL. Tel: 0 216 4284029 Faks: 0 216 4284069 İmal Yeri: Toprak İlav ve Kimyevi Mad. Saıı. ve Tic. A.Ş. Adapazarı Çözücü İmal Yeri: Mefar İlaç Sanayii A.Ş. Kurtköy-Pendik/İstanbul Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.