CEFPERAZON 1 gr IM/IV enjeksiyon için toz içeren 1 flakon Saklanması

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cefperazon saklanması, Cefperazon muhafazası, Cefperazon soğuk, Cefperazon nem, Cefperazon karanlık, Cefperazon ambalaj, Cefperazon çocuklardan saklanması, Cefperazon son kullanma tarihi, Cefperazon firması, Cefperazon kullanma talimatı, Cefperazon üretici firma bilgilerini içerir.

5.CEFPERAZON'in saklanması

CEFPERAZON 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Sulandırıldıktan sonra, 25°C oda sıcaklığında 24 saat saklanabilir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFPERAZON'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününü göstermektedir.

Ruhsat sahibi :İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş Davutpaşa Cad. No: 12, (34010)

Topkapı - İSTANBUL

Üretim yeri:

Enjeksiyonluk flakon    rİ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş Davutpaşa Cad. No: 12,

(34010) Topkapı - İSTANBUL Çözücü ampul    :İDOL İlaç Dolum Sanayi ve Tic. A.Ş. Davutpaşa Cad. Cebe

Ali Bey Sok. No:20, (34020) Topkapı - İSTANBUL

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR: Kullanıma hazırlama talimatı:

Sulandırma:

CEFPERAZON 2.0 g’lık flakonlar içerisinde sunulmaktadır.

Yapılan çalışmalarda CEFPERAZON’un ml'de 10 mg sefoperazon ve 5 mg sulbaktamdan mFde 250 mg sefoperazon ve 125 mg sulbaktama kadar olan değişik konsantrasyonlarında: enjeksiyonluk su; % 5 dekstroz; normal şalin, % 0.225 şalin içinde %5 dekstroz; normal şalin içinde % 5 dekstroz ile geçimli olduğu gösterilmiştir.

Laktatlı Ringer solüsyonu

Sulandırma için steril enjeksiyonluk su kullanılmalıdır. Steril enjeksiyonluk su ile sulandırmayı takiben (bkz. yukarıdaki tablo) Laktatlı Ringer solüsyonu ile 5 mg/ml sulbaktam konsantrasyonuna seyreltilerek yapılan iki basamaklı bir seyreltme gereklidir (50 ml Laktatlı Ringer çözeltisi içinde ilk dilüsyondan 2 ml veya 100 ml Laktatlı Ringer çözeltisi içinde ilk dİlusyondan 4 ml kullanınız).

Lidokaİn

Sulandırma için steril enjeksiyonluk su kullanılmalıdır. 250 mg/ml veya daha yüksek sefoperazon konsantrasyonu için, ml'sinde 250 mg sefoperazon ve 125 mg sulbaktam içeren yaklaşık % 0.5'lik lidokain HC1 solüsyonu oluşturmak üzere steril enjeksiyonluk su ile dilüsyonu takiben (bkz. yukarıdaki tablo) %2'lik lidokain ile seyreltilerek yapılan iki basamaklı bir dilüsyon gereklidir.

Geçimsizlikler:

Aminoglikozidler

Aralarında fiziksel geçimsizlik olduğu için CEFPERAZON ve aminoglikozid solüsyonları doğrudan karıştırılmamalıdır. Şayet CEFPERAZON ve aminoglikozid kombinasyon tedavisi düşünülüyorsa, bu ikinci ayrı bir intravenöz tüp kullanarak birbirini takiben aralıklı intravenöz infüzyonla sağlanır, fakat esas intravenöz tüp dozlar arası uygun bir seyreltici ile yeterli olarak yıkanmalıdır. Gün içinde CEFPERAZON dozları uygulamalarının aminoglikozid uygulamalarından mümkün olduğu kadar uzak tutulmaları da tavsiye olunur.

Laktatlı Ringer solüsyonu

Bu karışımın geçimsiz olduğu gösterildiğinden başlangıç sulandırması için Laktatlı Ringer solüsyonundan kaçınılmalıdır. Fakat enjeksiyonluk su ile ilk sulandırmayı müteakip Laktatlı Ringer solüsyonu ile tekrar seyreltilecek şekilde iki basamaklı bir sulandırma tatbik edilir ise elde edilen karışım stabildir.

Lidokain

Bu karışımın geçimsiz olduğu gösterildiğinden başlangıç sulandırması için %2’lik lidokain hidroklorürden kaçınılmalıdır. Fakat enjeksiyonluk su ile ilk sulandırmayı müteakip %2’lik lidokain hidroklorür ile tekrar dilüe edilecek şekilde iki basamaklı sulandırma tatbik edilir ise elde edilen kanşım stabildir.