CEFOBID 1 gr 1 flakon Saklanması

Pfizer Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cefobid saklanması, Cefobid muhafazası, Cefobid soğuk, Cefobid nem, Cefobid karanlık, Cefobid ambalaj, Cefobid çocuklardan saklanması, Cefobid son kullanma tarihi, Cefobid firması, Cefobid kullanma talimatı, Cefobid üretici firma bilgilerini içerir.

5.CEFOBID'in saklanması

CEFOBID ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Flakonlar 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Işıktan korunmalıdır.

Sulandınlmış çözelti 15°C -25°C'nin arasında 24 saat, buzdolabında saklandığında (2°C -°C) 5 gün stabildir. Çözündürüldükten sonra ışıktan korunması gerekmemektedir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFOBID'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: PFIZER İlaçlan Ltd. Şti.

Üretim yeri: PFIZER İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy -İstanbul

intravenöz Uygulama

CEFOBID steril toz flakonları başlangıçta, aşağıda Tablo l’de sıralanan intravenöz tatbikata uygun sulandırma solüsyonlarının herhangi biri ile ve sefoperazonun gramı başına en az 2,8 mİ eklenerek sulandırılabilir. Sulandırmada kolaylık için 1 g CEFOBID başına 5 mİ uygun solüsyon kullanılması önerilir.

Tablo 1 Başlangıç sulandırması için solüsyonlar

%5 Dekstroz solüsyonu

%5 Dekstroz ve % 0,9 Sodyum klorür solüsyonu %5 Dekstroz ve % 0,2 Sodyum klorür solüsyonu % 10 Dekstroz solüsyonu % 0,9 Sodyum klorür solüsyonu Normosol M ve % 5 Dekstroz solüsyonu Normosol R

Steril su ( enjeksiyona mahsus )

Bu şekilde elde edilen çözeltinin tümü daha sonra intravenöz infüzyon için Tablo 2’deki mayilerden herhangi biri ile tekrar sulandınlmalıdır:

Tablo 2 İntravenöz infüzyon sıvıları

% 5 Dekstroz solüsyonu % 5 Dekstroz ve Laktatlı Ringer solüsyonu % 5 Dekstroz ve % 0,9 Sodyum klorür solüsyonu % 5 Dekstroz ve % 0,2 Sodyum klorür solüsyonu % 10 Dekstroz solüsyonu Laktatlı Ringer solüsyonu % 0,9 Sodyum Klorür solüsyonu Normosol M ve %5 Dekstroz solüsyonu Normosol R

İntramüsküler uygulama

İntramüsküler enjeksiyon için solüsyonlar enjeksiyona mahsus steril su veya enjeksiyona mahsus Bakteriostatik su ile hazırlanabilir. 250 mg/ml den daha yüksek konsantrasyonlar verilecekse bir lidokain solüsyonu kullanılmalıdır. Bu solüsyonlar, yaklaşık % 0,5 Lidokain hidroklorür solüsyonu verecek şekilde, enjeksiyona mahsus steril su ve % 2 lik Lidokain hidroklorür solüsyonu karışımı kullanılarak hazırlanmalıdır. Şu şekilde iki basamaklı bir sulandırma sistemi önerilir: Önce gerekli miktarda enjeksiyona mahsus steril su eklenerek

CEFOBID toz tamamen eriyene kadar çalkalanır. Sonra gerekli miktar % 2 Lidokain eklenerek karıştırılır.

* Yukarıda gösterilen hacimlerin çekilip enjekte edilebilmesine yeterli fazlalık mevcuttur.

Geçimsizlikler

Aminoglikozidler

CEFOBID ve aminoglikozid solüsyonları direkt olarak karıştırılmamalıdır, çünkü aralarında fiziki bir geçimsizlik mevcuttur. Eğer CEFOBID ile bir aminoglikozidin kombinasyon halinde verilmesi gerekiyorsa (bkz. bölüm 4.1 Endikasyonlar) bu, birbirini takip eden intermittan intravenöz infüzyonlar halinde gerçekleştirilebilir. Bunun için ayrı bir sekonder intravenöz tüp kullanılmalı ve esas intravenöz tüp iki doz arasında uygun bir sulandırıcı ile yeterli derecede irrige edilmelidir.

CEFOBID'in aminoglikozidden önce uygulanması tavsiye edilir.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.