CARPLATU 150 mg/15 ml infüzyon çözeltisi içeren flakon Saklanması

Onko Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Carplatu saklanması, Carplatu muhafazası, Carplatu soğuk, Carplatu nem, Carplatu karanlık, Carplatu ambalaj, Carplatu çocuklardan saklanması, Carplatu son kullanma tarihi, Carplatu firması, Carplatu kullanma talimatı, Carplatu üretici firma bilgilerini içerir.

5.CARPLATU'in saklanması

Bu işlem aseptik koşullarda yapıldığında aşağıdaki stabilite verileri (fiziksel ve kimyasal) seyreltilmiş çözelti için geçerlidir:_

Bununla birlikte %0.9 sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilen infüzyonluk çözeltinin seyreltildikten hemen sonra kullanılması önerilmektedir.

Karboplatin sadece intravenöz yolla kullanıma yöneliktir. Çözelti kısa süreli (15 ila 60 dakika) intravenöz infüzyonla uygulanmalıdır.

Karboplatin alüminyumla reaksiyona girdiğinden alüminyum içeren infüzyon malzemeleri, enjektör ve enjeksiyon iğneleri ile kullanılmamalıdır. Kullanıldığı takdirde çökelmeye nedenolduğundan antineoplastik aktivetinin azalmasına yol açmaktadır.

Raf ömrü:

Açılmamış tıbbi ürün: 24 ay