CARNITENE 1 gr 10 çiğ.tab. Saklanması

Santa Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Carnitene saklanması, Carnitene muhafazası, Carnitene soğuk, Carnitene nem, Carnitene karanlık, Carnitene ambalaj, Carnitene çocuklardan saklanması, Carnitene son kullanma tarihi, Carnitene firması, Carnitene kullanma talimatı, Carnitene üretici firma bilgilerini içerir.

5.CARNITENE'in saklanması

CARNITENE 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CARNITENE'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Sigma-Tau - İTALYA lisansı ile Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. Pomezia - İTALYA