CANTAB 16 mg 28 tablet Saklanması

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cantab saklanması, Cantab muhafazası, Cantab soğuk, Cantab nem, Cantab karanlık, Cantab ambalaj, Cantab çocuklardan saklanması, Cantab son kullanma tarihi, Cantab firması, Cantab kullanma talimatı, Cantab üretici firma bilgilerini içerir.

5.CANTAB'in saklanması

CANTAB’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CANTAB'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CANTAB'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

NOBEL İLAÇ SAN. ve TİC. A Ş.

İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10 34768 Ümraniye / İSTANBUL

Üretim Yeri:

NOBELFARMAİLAÇ SAN. ve TİC. A Ş. Sancaklar, 81100 DÜZCE

1