CADUET 10mg/10 mg 30 film tablet Saklanması

Pfizer Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Caduet saklanması, Caduet muhafazası, Caduet soğuk, Caduet nem, Caduet karanlık, Caduet ambalaj, Caduet çocuklardan saklanması, Caduet son kullanma tarihi, Caduet firması, Caduet kullanma talimatı, Caduet üretici firma bilgilerini içerir.

5.CADUET'in saklanması

CADUET’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

İlaçlar atık sular veya evsel atıklarla atılmamalıdır. İhtiyacınız olmayan ilaçları nasıl imha edeceğiniz konusunda eczacınıza danışınız. Bu önlemler, çevrenin korunmasına katkıda bulunacaktır.

Ruhsat Sahibi: PFIZER İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy- İstanbul

Üretici: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldaliee 1, 79090 Freiburg ALMANYA