CABRAL 400 mg 24 draje Saklanması

Recordati Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cabral saklanması, Cabral muhafazası, Cabral soğuk, Cabral nem, Cabral karanlık, Cabral ambalaj, Cabral çocuklardan saklanması, Cabral son kullanma tarihi, Cabral firması, Cabral kullanma talimatı, Cabral üretici firma bilgilerini içerir.

CABRAL’in saklanması

CABRAL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CABRAL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CABRAL’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Dr. F. Frik İlaç San. A.Ş.

Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt – İstanbul

İmal Yeri: Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.

Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt – İstanbul