B-LAKTAM 1 gr IM/IV enjektabl toz içeren flakon Saklanması

Mustafa Nevzat Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

B-Laktam saklanması, B-Laktam muhafazası, B-Laktam soğuk, B-Laktam nem, B-Laktam karanlık, B-Laktam ambalaj, B-Laktam çocuklardan saklanması, B-Laktam son kullanma tarihi, B-Laktam firması, B-Laktam kullanma talimatı, B-Laktam üretici firma bilgilerini içerir.

5.B-LAKTAM'in saklanması

Kas içi ya da damar içi enjeksiyon amacıyla kullanılacak ya da antibiyotik infüzyon çözeltisi ile seyreltilecek olan konsantre ve kullanıma hazır B LAKTAM çözeltisi hazırlandıktan sonra 24 saat içerisinde kullanılmış olmalıdır.

Enjeksiyonluk su, izotonik şalin çözeltisi ve %5’lik glukoz çözeltisi içerisindeki sulbaktam, ilgili antibiyotikle tabloda belirtilen süre boyunca uyumlu ve stabildir.

Kuru maddenin çözündürülmesinden sonra dikkat edilmesi gereken hususlar

Kullanıma hazır çözelti kimyasal ve fiziksel olarak 25°C ya da 4°C sıcaklıkta 24 saat süreyle stabildir.

Mikrobiyolojik açıdan kullanıma hazır karışım hemen kullanılmalıdır.

Kullanıma hazır karışım hemen kullanılmazsa karışımın muhafaza süresi ve koşullarından uygulayıcı sorumludur.

Kullanıma hazır karışım kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda hazırlanmazsa bu karışım 2-8°C sıcaklıkta 24 saatten daha uzun süre muhafaza edilmemelidir.

İmha etme:

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.