BIOFLEKS %0.9 IZOTONIK Sodyum Klorür solüsyonu 100 ml (pvc torba) setsiz Kullananlar

Osel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.BIOFLEKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BIOFLEKS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Aleıjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

BIOFLEKS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

BİOFLEKS % 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU birçok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, şeker hastasıysanız ya da vücudunuzda aşın tuz birikimine bağlı şişlikler (ödem) varsa doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa:

• Konjestif kalp yetmezliği

• Ciddi böbrek yetmezliği

• İdrar yollannda tıkanıklık

• Vücudunuzda veya kol ya da bacaklannızda su toplanması (ödem) bu ilaç size dikkatle uygulanmalıdır.

Eğer,

• bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, şişenin tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edilmelidir.

Bu ilaç size uygulanırken kullanılan borulann (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir. Aynca yalnızca torba sağlamsa ve içindeki çözelti benaksa kullanılmalıdır.

BIOFLEKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BIOFLEKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafmdan özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde BİOFLEKS % 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU ’nu kullanmayınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktomnuza bildiriniz. Doktomnuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde BİOFLEKS % 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

BİOFLEKS % 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU'nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

BIOFLEKS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BİOFLEKS % 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

BİOFLEKS % 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU, bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçlann seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir.

Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafmdan kontrol edilecektir.

BİOFLEKS % 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU, karbenoksolon, kortikosteroid veya kortikotropin kullanan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır.