BILAXTEN 20 mg 20 tablet Saklanması

Ufsa Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Bilaxten saklanması, Bilaxten muhafazası, Bilaxten soğuk, Bilaxten nem, Bilaxten karanlık, Bilaxten ambalaj, Bilaxten çocuklardan saklanması, Bilaxten son kullanma tarihi, Bilaxten firması, Bilaxten kullanma talimatı, Bilaxten üretici firma bilgilerini içerir.

5.BILAXTEN'in saklanması

BlLAXTEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BILAXTEN'i kullanmayınız.

İlaçlar atık su veya eve ait çöplerle birlikte atılamamlıdır. Gerekli olmayan ilaçların nasıl atılacağını eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya katkıda bulunacaktır.

Ruhsat sahibi: UFSA İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. Davutpaşa Cad. No. 12 (34010) Topkapı/İSTANBUL

Üretim yeri: İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. Davutpaşa Cad. No. 12 (34010) Topkapı/İSTANBUL