BENEFIX 1000 IU IV enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü Yan Etkileri

Pfizer Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Benefix yan etkileri, Benefix etkileri, Benefix zararları, Benefix belirtileri, Benefix uyarılar, Benefix önlemler, Benefix kilo aldırırmı, Benefix zayıflatırmı, Benefix zehirlenmesi, Benefix cinsellik, Benefix sorunlar, Benefix uykusuzluk, Benefix bağımlılık, Benefix bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BENEFIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan SeyrekÇok seyrekBilinmiyor

10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan:

 • Nötralize eden antikorlar (alerji oluşturan maddeye karşı vücudun ürettiği savunma protein)(inhibitör)
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Tad duyusunda değişme
 • Sersemlik
 • Bulantı
 • Enjeksiyon yerinde reaksiyon (uygulama bölgesinde kaşıntı ve kızarıklık dahil)
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı (uygulama bölgesinde tahriş dahil)
 • Selülit (deri de ağrı ve kırmızılık)
 • Flebit (kızarıkla seyreden toplardamar iltihabı)
 • Seyrek:

 • Aşırı duyarlılık / alerji reaksiyonları; bu reaksiyonlar arasında gırtlak daralması(laringospazm), bronşların daralması (bronkospazm) / solunum zorluğu, hırıltı, nefes darlığıürperme, kızarma, bitkinlik hissi, bulanık görme, kurdeşen(ürtiker), düşük kan basıncı, kalphızında artış, göğüste sıkışma hissi, hırıltılı solunum, yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem),ani aşırı duyarlılık (anafilaksi), döküntü, kabarıklıklar, yanma hissi, parestezi, karıncalanma,letarji, kuru öksürük/hapşırma, bulanık görme
 • Hipotansiyon (düşük tansiyon)
 • Taşikardi (kalp atımının hızlanması)
 • Kusma
 • Ateş
 • Tremor (titreme)
 • Somnolans (uyku hali)
 • Böbrek infarktı
 • Aşağıdakilerden biri olursa BENEFIX’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Hemofili B hastalarında faktör IX’a karşı etkisiz hale getirici antikorlar (alerji oluşturan maddeye karşı vücudun ürettiği savunma proteini) (inhibitörler) gelişebilir. Bu tür inhibitörler gelişirse,ilaca karşı klinik yanıtta yetersizlik şeklinde kendini gösterebilir. Bu tür durumlarda özel birhemofili merkezine başvurulması önerilmektedir. (“BeneFIX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ” bölümüne de bakınız)

  Faktör IX inhibitörleri ve alerji hikayesi olan hemofili B hastalarında, bağışıklık toleransı (dayanıklılık, tahammül) geliştirmek için yüksek doz plazma kaynaklı faktör IX verilmesindensonra bir böbrek bozukluğu rapor edilmiştir (“BeneFIX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ” bölümüne de bakınız).

  Trombotik olay

  BeneFIX kan pıhtısı oluşturma riskiniz (kalıcı venöz kateter dahil) var ise trombozis (anormal kan pıhtısı) riskini arttırır. Merkezi venöz kateterden sürekli infüzyon olarak BeneFIX alan kritikdurumlu yeni doğanlarda, hayatı tehdit kan pıhtısı dahil ciddi kan pıhtılaşması olayları raporedilmiştir. Periferal tromboflebit (damarlarda ağrı ve kızarıklık) ve derin ven trombozu (eklemlerdekan pıhtısı) vakaları da rapor edilmiştir. Bu vakaların birçoğunda, BeneFIX sürekli infüzyonşeklinde uygulanmıştır ki bu onaylı bir uygulama yolu değildir

  Tedaviye yanıtsızlık

  Terapötik cevap eksikliği (kanamanın önlenmesi veya durdurulmasında başarısızlık) BeneFIX için pazarlama sonrası raporlanmıştır.

  Yan etkilerin raporlanması