BEMIKS C 30 film tablet { Sanofi Aventis } Saklanması

Sanofi Pasteur Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Bemiks saklanması, Bemiks muhafazası, Bemiks soğuk, Bemiks nem, Bemiks karanlık, Bemiks ambalaj, Bemiks çocuklardan saklanması, Bemiks son kullanma tarihi, Bemiks firması, Bemiks kullanma talimatı, Bemiks üretici firma bilgilerini içerir.

5.BEMIKS C'in saklanması

BEMİKS C’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma'tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEMIKS C'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BEMIKS C'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Sanofı aventis İlaçları Ltd. Şti. Büyükdere Cad. No: 193 Levent34394 Şişli-İSTANBULTel: (0 212) 339 10 00Faks: (0 212) 339 10 89

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Küçükkanştıran 39780, Lüleburgaz

KULLANMA TALİMATI

BEMIKS C film tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film tablet şunları içerir.

25 mg 10 mg10 mg30 mcg100 mg25 mg100 mg0.15 mg1.5 mg

Vitamin Bı Vitamin B2Vitamin BöVitamin B12Vitamin CKalsiyum pantotenatNikotinamidBiotinFolik asit

Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat, sodyum nişasta glikolat, kalsiyum stearat, Opadry AMB Orange 80 W 23089, kamauba vaks, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız._

Bu Kullanma Talimatında:

1. BEMİKS C nedir ve ne için kullanılır?

2. BEMİKS C’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BEMİKS C nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BEMİKS C’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. BEMİKS C nedir ve ne için kullanılır?

BEMİKS C, Vitamin C ile kombine Vitamin B-Kompleksidir ve 30 film tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır.

BEMİKS C film tablet içerdiği vitaminlerin eksikliğinin önlenmesi ve yerine konması amacıyla kullanılır.

2. BEMİKS C'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerBEMİKS C’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılıkdurumlarında kullanmayınız.
 • Alerjikseniz ya da alerjik olduğunuzu düşünüyorsanız, kullanmadan önce hekiminizibilgilendiriniz.
 • BEMİKS C’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Görme sinirinin iltihabı durumlarında B vitamini kullanılmamalıdır.

  BEMİKS C, B vitamini eksikliğine bağlı gözlenen kansızlık durumlarının tedavisi amacıyla kullanılmamalıdır. B vitamini omuriliğin harabiyet bulgularını maskeleyebildiğinden tam

  teshis konmadan kullanılmamalıdır.

  >

  BEMİKS C'nin yüksek dozlarda alındığında etkileri ve yan etkilerinde artışa (hipervitaminoza) yol açabileceği unutulmamalıdır.

  B2 vitamini idrarın koyu sarı renk almasına neden olabilir.

  "Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damsınız"

  BEMİKS C’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BEMİKS C’nin yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BEMİKS C gebelikte sadece gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  7

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BEMİKS C, anne sütüne geçer. Bö vitamini annede süt oluşumunu bozabilmektedir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız BEMİKS C kullanmadan önce doktorunuz ile görüşmelisiniz.Emzirme döneminde kullanıldığında bebek için risk minimaldir.

  Araç ve makine kullanımı

  BEMİKS C’nin araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilmen bir etkisi yoktur.

  BEMİKS C’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Daha önce bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmamalısınız.

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Doğum kontrol ilaçlan, B Ve C vitamini gereksinimini artırabilir.

  Paraamino salisilik asit (verem tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile uzun süreli tedavi ve kolşisin tedavisi (eklem ağrılannda kullanılır) B vitamininin emilimini azaltır. Ülsertedavisinde kullanılan bir takım ilaçlar (omeprazol, simetidin, ranitidin) B emilimini etkiler.

  B6 vitamini 5mg gibi çok düşük dozlarda dahi Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç olan levodopanın etkisini azaltabilmektedir. Bu nedenle Parkinson hastalığı tedavisigören hastalarda kullanılmamalıdır.

  B6 vitamini, Erlich reaktifi ile ürobilinojen tayininde yanlış sonuç verebilir.

  Piridoksin fenitoin metabolizmasmı artırır, fenitoin konsantrasyonunu düşürür.

  Doktorunuzun diğer hastalıklarınız ya da alerjilerinizden haberdar olduğundan emin olunuz. Gelecekte herhangi bir tıbbı sorun nedeniyle bir doktora danışmanız gerektiğinde BEMİKS Ctedavisi kullanmış olduğunuzu söyleyiniz.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  3. BEMİKS C nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Yetişkinler ve 9 yaş üstü çocuklarda:

  Profilaksi (önleme) amacıyla günde 1 tablet, tedavi amacıyla günde 2-3 tablet

  Uygulama yolu ve metodu:

  Ağızdan alınır. Tabletleri bütün olarak yutunuz.

  İlaçlan daima doktorunuzun söylediği gibi alınız.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  Doktor tarafından önerilmedikçe 9 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

  Yaslılarda kullanımı:

  *

  Bu grup hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

  Eğer BEMİKS C'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BEMİKS C kullandıysanız

  BEMİKS C’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile

  konusunuz.

  >

  BEMİKS C'yi kullanmayı unutursanız

  Anımsar anımsamaz hemen bir tablet alınız. Bir sonraki dozun zamanı gelmiş ise, bu dozu olması gerektiği şekilde kullanın.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BEMİKS C ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  BEMİKS C tedavisi sonlandınldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi BEMİKS C'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, BEMİKS C kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazınyutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.
 • İlacı aldıktan kısa bir süre sonra kaşıntı, döküntü, deride kızarıklık, hırıltılı nefes, kanbasıncında düşme veya bayılma olursa:
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BEMİKS C'ye karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye Veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Bilinmiyor:

 • Alerjik deri döküntüsü
 • Mukozada (Bazı organların iç yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası)gözlenen ülserler (yara)
 • Sıcaklık hissi
 • Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin ranorlanması

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacıngüvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  5. BEMİKS C'nin saklanması

  BEMİKS C’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEMIKS C'i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BEMİKS C’yi kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti. Büyükdere Cad. No: 193 Levent34394 Şişli-İSTANBULTel: (0 212)339 10 00Faks: (0 212) 339 10 89

  Üretim yeri:

  Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

  Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

  |