BEKLAZON % 0.025 50 ml losyon Saklanması

Bilim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Beklazon saklanması, Beklazon muhafazası, Beklazon soğuk, Beklazon nem, Beklazon karanlık, Beklazon ambalaj, Beklazon çocuklardan saklanması, Beklazon son kullanma tarihi, Beklazon firması, Beklazon kullanma talimatı, Beklazon üretici firma bilgilerini içerir.

5.BEKLAZON'in saklanması

BEKLAZONu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEKLAZON'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BEKLAZON'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

GOSB 41480 Gebze-Kocaeli

tarihinde onaylanmıştır.