BEKLAMEN 16 mg 84 efervesan tablet Kullananlar

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.BEKLAMEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BEKLAMEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Galantamin veya BEKLAMEN’in içeriğindeki herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,

• Ciddi karaciğer ve/veya böbrek yetmezliğiniz varsa.

BEKLAMEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

BEKLAMEN Alzheimer hastalığından başka diğer hafıza kaybı veya zihin karışıklığında kullanılmamalıdır.

Eğer,

• Karaciğer veya böbrek rahatsızlıklarınız varsa,

• Kalp hastalığınız (öm. angina [kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı], kalp krizi, kalp yetmezliği, yavaş veya düzensiz nabız) varsa,

• Elektrolit bozukluğunuz (öm. artan/azalan kan potasyum seviyeleri) varsa,

• Mide ülseriniz (yara) varsa,

• Karın ağrınız varsa,

• Sinir sistemi hastalıklarınız (sara veya Parkinson hastalığı gibi) varsa,

• Solunum hastalığı veya solunumu etkileyen enfeksiyonunuz (astım, obstrüktif akciğer hastalığı veya akciğer iltihabı) varsa,

• Geçmişte barsak veya safra kesesi ameliyatı geçirdiyseniz,

• İdrar yapmada zorluk çekiyorsanız.

“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Genel anestezi gerektiren ameliyat durumlannda doktorunuza BEKLAMEN kullandığınız söylemelisiniz.

Doktorunuz BEKLAMEN tedavisinin sizin için uygun bir tedavi olup olmadığına veya doz ayarlaması gerekip gerekmediğine karar verecektir.

BEKLAMEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BEKLAMEN yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Tedaviniz süresince bol sıvı tüketiniz, susuz kalmaktan kaçınınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız BEKLAMEN tedavisine başlamadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BEKLAMEN emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

BEKLAMEN, tedavinin başlangıcından sonraki özellikle ilk haftalarda baş dönmesi ve uyku hali gibi belirtilere neden olabilir. Eğer bu belirtiler sizde mevcut ise araç veya makine kullanmayınız.

BEKLAMEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürünün her bir efervesan tabletinde 7.38 mmol (169.7 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BEKLAMEN, aynı etkiyi gösteren ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

• Donepezil veya rivastigmin (Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır)

• Ambenonyum, neostigmin ve piridostigmin (Şiddetli kas güçsüzlüğü tedavisinde kullanılır)

• Ağızdan alınan pilokarpin (Ağız kuruluğu veya göz kuruluğu tedavisinde kullanılır)

Bazı ilaçlar BEKLAMEN’in etkisini etkileyebilir. Diğer ilaçlarla aynı anda alındığında BEKLAMEN bu ilaçlann etkinliğini azaltabilir. Bu ilaçlar,

• Paroksetin veya fluoksetin (antidepresanlar)

• Kinidin (Kalp ritim bozukluğunun tedavisinde kullanılır)

• Ketokonazol (Mantar tedavisinde kullanılır)

• Eritromisin (Antibiyotik)

• Ritonavir (antiviral- HIV proteaz inhibitörü)

kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza ve eczanıza bilgi veriniz.

Bazı ilaçlar BEKLAMEN’in istenmeyen etkilerini arttırabilir. Bu ilaçlar;

•    Steroidal olmayan ağrı kesiciler (örn. ibuprofen) ülser riskini arttırabilir.

• Kalp rahatsızlıkları veya yüksek kan basıncı tedavisinde alınan ilaçlar (öm. digoksin, amiodaron, atropin, beta blokörler veya kalsiyum kanal blokörleri). Düzensiz kalp atımı için ilaç alıyorsanız, doktorunuz elektrokardiogram (EKG) düşünebilir.

Genel anestezi gerektiren ameliyat durumlannda doktorunuza BEKLAMEN kullandığınız söylemelisiniz.