BACTROBAN %2 15 gr pomad Saklanması

GlaxoSmithKline Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Bactroban saklanması, Bactroban muhafazası, Bactroban soğuk, Bactroban nem, Bactroban karanlık, Bactroban ambalaj, Bactroban çocuklardan saklanması, Bactroban son kullanma tarihi, Bactroban firması, Bactroban kullanma talimatı, Bactroban üretici firma bilgilerini içerir.

5.BACTROBAN'in saklanması

BACTROBAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25t>C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BACTROBAN'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

GlaxoSmithKline İlaçlan San. ve Tic. A.Ş.

1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 1.Levent / İSTANBUL Üretici: Abdi İbrahim İlaçlan San. ve Tic. A.Ş., İstanbul

01/15.04.2011/GDS12