AZINEX 30 mg/5 ml 150 ml şurup Saklanması

Vem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Azinex saklanması, Azinex muhafazası, Azinex soğuk, Azinex nem, Azinex karanlık, Azinex ambalaj, Azinex çocuklardan saklanması, Azinex son kullanma tarihi, Azinex firması, Azinex kullanma talimatı, Azinex üretici firma bilgilerini içerir.

5.AZINEX'in saklanması

AZINEX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altında oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AZINEX'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AZINEX'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

VEM İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2 Çankaya / Ankara Telefon    : (0312)    427 43 57-58

Faks    : (0312)    427 43 59

Üretim Yeri:

Merkez Laboratuarı İlaç San ve Tic. A.Ş. Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No:6 Taşdelen - Çekmeköy - İSTANBUL

1