AVELOX 400 mg 250 ml solüsyon Saklanması

Bayer Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Avelox saklanması, Avelox muhafazası, Avelox soğuk, Avelox nem, Avelox karanlık, Avelox ambalaj, Avelox çocuklardan saklanması, Avelox son kullanma tarihi, Avelox firması, Avelox kullanma talimatı, Avelox üretici firma bilgilerini içerir.

5.AVELOX'in saklanması

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AVELOX'i kullanmayınız.

Eğer üründe/ambalajında bozukluklar fark ederseniz AVELOX'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti. Çakmak Mah. Balkan Cad. No: 53 34770 Ümraniye / İstanbul

Tel: (0216) 528 36 00Faks: (0216) 528 36 12

Üretim yeri:

Bayer Schering Pharma AG, Almanya

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK

PERSONELİ İÇİNDİR

Uygulama yöntemi:

İntravenöz uygulama için infüzyon süresi 60 dakikadır. AVELOX 400 mg / 250 ml i.v. İnfüzyon Solüsyonu doğrudan veya geçimli olduğu infüzyon solüsyonlarıyla birlikte bir T-tüpü ile uygulanabilir.

Aşağıda belirtilen solüsyonların, AVELOX 400 mg / 250 ml i.v. İnfüzyon Solüsyonu ile birlikte uygulanmasıyla, oda sıcaklığında 24 saat stabil kalan karışımlar oluşturduğu görülmüştür ve AVELOX 400 mg / 250 ml i.v. İnfüzyon Solüsyonu ile geçimli olduğu saptanmıştır.

-Enj eksiyonluk su

-% 0.9'luk Sodyum klorür

-1 molar Sodyum klorür

-% 5'lik Glukoz

-% 10'luk Glukoz

-% 40'lık Glukoz

-% 20'lik Ksilitol

-Ringer Solüsyonu

-Ringer Laktat Solüsyonu

AVELOX i.v. İnfüzyon Solüsyonu başka bir ilaç ile birlikte verilecekse, iki ilaç ayrı ayrı uygulanmalıdır.

Sadece berrak solüsyonlar kullanılmalıdır. AVELOX intraarteriyel yoldan kullanılmamalıdır. Geçimsizlikler

Aşağıdaki infüzyon çözeltilerinin moksifloksasin ile geçimsiz olduğu gösterilmiştir. Dolaysıyla AVELOX bu çözeltiler ile birlikte uygulanmamalıdır.

-% 10'luk Sodyum klorür

-% 20'lik Sodyum klorür

-% 4.2'lik Sodyum hidrojen karbonat

-% 8.4'lük Sodyum hidrojen karbonat