ATROPIN SULFAT BIOFARMA 0.25 mg/1 ml 10 ampül Dozu

Biofarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Atropin Sulfat dozu, Atropin Sulfat dozaj, Atropin Sulfat doz aşımı, Atropin Sulfat uygulama, Atropin Sulfat kullanım şekli, Atropin Sulfat kullanımı, Atropin Sulfat kullanım süresi, Atropin Sulfat açmı tokmu, Atropin Sulfat nedir, Atropin Sulfat ne için kullanılır, Atropin Sulfat nasıl kullanılır, Atropin Sulfat faydaları, Atropin Sulfat etkileri, Atropin Sulfat günde kaç kez, Atropin Sulfat sabah mı akşam mı, Atropin Sulfat fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Atropin sülfat IM, subkutan ya da IV yolla uygulanabilir.
Mutat erişkin dozu: IM, IV ya da SC yolla 0.4-0.6 mg (0.3-1.2) arasındadır.
Mutat çocuk dozu: IM, IV ya da SC yolla 0.01 mg/kg ya da 0.3 mg/m² dir. (0.4 mg'ı aşmamalıdır.)
Gerektiğinde bu dozlar 4-6 saatte bir tekrarlanır.
Premedikasyon amacıyla yetişkinler ile 20 kg'ın üzerindeki çocuklarda mutad doz 0.4 mg'dır. IM ya da SC uygulanır.
Aynı amaçla 3 kg ağırlığındaki çocuklarda 0.1 mg, 7-9 kg arasında 0.2 mg, 12-16 kg arasında ise 0.3 mg olarak uygulanır.
Organo fosfatlarla olan zehirlenmelerde; Yetişkinlerde başlangıç dozu, tercihen IV olarak 1-2 mg'dır. Takiben IM veya IV olarak 2 mg'lık dozlar her 50-60 dakika içerisinde muskarinik etkiler kaybolana kadar tatbik edilir. Daha şiddetli vakalarda başlangıç dozu olarak IV yolla 2-6 mg uygulanabilir. İlk 24 saat içerisinde 50 mg'a varan dozlara ihtiyaç olabilir. Çocuklarda IM veya IV olarak 0.05 mg/kg'lık dozlar her 10-30 dakikada bir muskarinik etkiler kaybolana kadar uygulanır.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE VARSA ÖZEL ANTİDOT Semptomlara göre destekleyici tedavi uygulanır.Zehirlenme derecesine ve şahsın duyarlılığına göre az veya çok eksitasyon belirtileri, stupor ve hatta koma görülebilir.Ölüm solunum felciyle olur.Zehirlenme belirtileri 5-10 mg Atropinle görülebilir.Letal doz 100 mg üzerindedir.Motor Hipereksitabiliteye karşı katı narkotikler veya etkisi çabuk geçen hipnotiklerden (Hexobarbitonum Solubile, Thiopental Sodium vs.) faydalanılır.Zehirlenmeyi takip eden günlerdeki görme bozukluğuna karşı lokal olarak fizostigmin tatbik edilir.