ATRIVO STERI-NEB 250 mcg/1 ml NEBULIZISYON için inhilasyon çözeltisi içeren TEK tozLUK 20 ampül Saklanması

TEVA Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Atrivo Steri saklanması, Atrivo Steri muhafazası, Atrivo Steri soğuk, Atrivo Steri nem, Atrivo Steri karanlık, Atrivo Steri ambalaj, Atrivo Steri çocuklardan saklanması, Atrivo Steri son kullanma tarihi, Atrivo Steri firması, Atrivo Steri kullanma talimatı, Atrivo Steri üretici firma bilgilerini içerir.

5. Nebülizatörün parçalarını birleştirip, önerildiği şekilde inhale ediniz (soluyunuz).

6. Kullandıktan sonra, rezervuarda kalmış olabilecek solüsyonu atınız ve nebülizatörü,imalatçısının talimatları doğrultusundatemizleyiniz.

Tek dozluk ampuller koruyucu madde içermediğinden, mikroplarla bulaşmayı önlemek amacıyla, ampul açıldıktan hemen sonra kullanılmalı ve kalmış olabilecek çözelti atılmalıdır.

iler doz için yeni bir ampul kullanılmalıdır. Kısmen kullanılmış, açılmış veya hasar görmüş tek dozluk ampuller atılmalıdır.

ATRİVO STERİ-NEB^ ile koruyucu madde olarak benzalkonyum klorür içeren inhalasyon çözeltileri (örn. disodyum kromoglikat), aynı nebülizatör içinde karıştırılmamalıdır.