ATOR 20 mg 30 film tablet Saklanması

Sanovel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ator saklanması, Ator muhafazası, Ator soğuk, Ator nem, Ator karanlık, Ator ambalaj, Ator çocuklardan saklanması, Ator son kullanma tarihi, Ator firması, Ator kullanma talimatı, Ator üretici firma bilgilerini içerir.

5.ATOR'in saklanması

ATOR ’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ATOR'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ATOR'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Sanovel ilaç San. ve Tic. A.Ş.

34460 İstinye - İstanbul

Üretim yeri: Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

34580 Silivri - İstanbul

w