ATOKSILIN 250 mg 100 ml süspansiyon Dozu

Atabay Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Atoksilin dozu, Atoksilin dozaj, Atoksilin doz aşımı, Atoksilin uygulama, Atoksilin kullanım şekli, Atoksilin kullanımı, Atoksilin kullanım süresi, Atoksilin açmı tokmu, Atoksilin nedir, Atoksilin ne için kullanılır, Atoksilin nasıl kullanılır, Atoksilin faydaları, Atoksilin etkileri, Atoksilin günde kaç kez, Atoksilin sabah mı akşam mı, Atoksilin fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Etkeni Streptococcus spp., Pneumococci,penisilinaz salgılamayan Staphylococcus ssp. ve H. influenzae olan üst solunum yolu enfeksiyonları, etkeni E. coli, Proteus mirabilis ve Streptococcus faecalis olan ürogenital sistem enfeksiyonları ve etkeni Streptococcus ssp., Pneumococci ,duyarlı Staphylococcus ssp. ve E. coli olan cilt ve yumuşak doku enfeksiyolarında 20 kg ve üzerindeki hastalara 8 saat ara ile 250 - 500 mg uygulanır. A gurubu beta hemolitik streptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda, akut romatizmal atak veya akut glomerulonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Az duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan ciddi enfeksiyonlarda, etkeni Streptococcus ssp., Pneumococci, penisilinaz salgılamayan Staphylococcus ssp. ve H. influenzae olan alt solunum yolu enfeksiyonlarında 20 kg ve üzerindeki hastalara 8 saat ara ile 500 - 1000 mg uygulanır. N. gonorrhoeae’ye bağlı gonore, akut komplike olmayan ürogenital ve üretral enfeksiyonlarında 3 g’lık tek doz halinde uygulanır. Sifiliz şüphesi olan gonore vakalarında gerekli testler yapılmalı ve hastalar en az 4 ay incelenmelidir. Diğer enfeksiyonların tedavisinde hasta asemptomatik hale geldikten sonra 48 - 72 saat daha tedaviye devam edilmelidir. Bakteriyel endokardite karşı profilaksinin endike olduğu hastalarda yapılan diş çekimi veya dişeti ile ilgili cerrahi girişimlerde, erişkinlerde girişimden 1 saat önce 1 g amoksisilin oral olarak uygulanır, gerektiğinde 6 saat sonra doz tekrarlanır. 10 yaşın altındakilere erişkin dozunun yarısı, 5 yaşın altındakilere dörtte biri uygulanır. Son bir ay içinde penisilin kullanmış hastalarda başka bir antibiyotik ile profilaksi uygulanması düşünülmelidir.