ASMANEX TWISTHALER 200 mcg 60 doz inhalasyon {Schering-plough} Saklanması

Schering Plough Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Asmanex Twisthaler saklanması, Asmanex Twisthaler muhafazası, Asmanex Twisthaler soğuk, Asmanex Twisthaler nem, Asmanex Twisthaler karanlık, Asmanex Twisthaler ambalaj, Asmanex Twisthaler çocuklardan saklanması, Asmanex Twisthaler son kullanma tarihi, Asmanex Twisthaler firması, Asmanex Twisthaler kullanma talimatı, Asmanex Twisthaler üretici firma bilgilerini içerir.

5.ASMANEX TWISTHALER'in saklanması

ASMANEX TWISTHALER 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Açılıncaya kadar, orijinal ambalajında saklayınız. 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabında saklamayınız, dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Şişenin ve kutu üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden (Son Kul1. Ta.) sonra ASMANEX TWISTHALER 'i kullanmayınız.

Eğer ambalajın hasar gördüğünü fark ederseniz ASMANEX TWİSTHALER'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. Esentepe - İSTANBUL

ÜretimYeri :

Schering-Plough Limited Labo N. V. Industriepark, 30 B 2220 Heist op den Berg Belçika