ARYPEZ 5 mg 14 film tablet Kullanımı

Biofarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.ARYPEZ nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

- ARYPEZ tableti gece yatmadan önce alınız.

- Genellikle tedaviye günde bir tablet (5 mg donepezil hidroklorür) ile başlanır. Kullanacağınız ilaç dozu miktarı, gördüğünüz tedavi süresine göre ve doktorunuzun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.

- Tedaviye başladıktan bir ay sonra, doktorunuz ilacın dozunu arttırarak piyasada mevcut olan ARYPEZ 10 mg tabletlerden günde bir tablet (10 mg donepezil hidroklorür) almanızı isteyebilir.

- Önerilen en yüksek doz her gece bir adet 10 mg ARYPEZ1dir.

- İlacınızı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda daima doktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz.

- Doktorunuz önermedikçe ilacınızın dozunu kendiniz değiştirmeyiniz.

- Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

- Tedavinizi gözden geçirmek ve belirtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktora kontrole gitmeniz gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu

- ARYPEZ'i gece yatmadan önce, ağız yoluyla, bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları

-

Çocuklarda kullanımı

'in çocuklardaki etkililik ve güvenliliği ortaya

Yaşlılarda kullanımı

-

Yaşlılarda kullanımı

İlacın tedavi süresince Alzheimer'lı yaşlı hastalarda takip

edilen ortalama plazma konsantrasyonları genç sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşı laştınlabilir durumdadır.

- Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

Eğer ARYPEZ ’in etkisinin çok güçiü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ARYPEZ kullanırsanız

Her gün bir tabletten fazla almayınız. ARYPEZ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temas kuramazsanız size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içinde bulunduğu ilaç kutusunu da yanınızda götürünüz.

ARYPEZ ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ARYPEZ'i kullanmayı unuttuysanız

Bir tablet almayı unutursanız, bir sonraki gün normal zamanında sadece bir tablet alınız. Bir haftadan daha uzun süreyle ilaç almayı unutursanız, ilaç almadan Önce doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ARYPEZ ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkiler:

Tedaviye ara verilmesi durumunda ARYPEZ’in yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir rebound etki ile karşı laşı İm amıştır.