ARTRIL 400 mg 20 film tablet Saklanması

Zentiva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Artril saklanması, Artril muhafazası, Artril soğuk, Artril nem, Artril karanlık, Artril ambalaj, Artril çocuklardan saklanması, Artril son kullanma tarihi, Artril firması, Artril kullanma talimatı, Artril üretici firma bilgilerini içerir.

5.ARTRIL'in saklanması

ARTRIL i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayım/.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ARTRIL'i kullanmayınız.

Eğer üründe/ambalajında bozukluklar fark ederseniz ARTRİL'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-İslanbul Tel: (0212) 339 39 00 Faks: (0212)339 11 99

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz Tel: (0 288) 427 10 00 Faks: (0 288) 427 14 55