ARLEC 3.125 mg 28 tablet Saklanması

Aris Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Arlec saklanması, Arlec muhafazası, Arlec soğuk, Arlec nem, Arlec karanlık, Arlec ambalaj, Arlec çocuklardan saklanması, Arlec son kullanma tarihi, Arlec firması, Arlec kullanma talimatı, Arlec üretici firma bilgilerini içerir.

5.ARLEC'in saklanması

ARLEC’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C,nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ARLEC'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ARLEC'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.

Yeşilce Mahallesi Doğa Sokak No:4 34418 Kağıthane/İstanbul

Üretim yeri:

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.

İkitelli OSB Mah. 10. Cadde No:3/l A 34306 Başakşehir/İstanbul

Sayfa 8/8

1

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

2

• Anjina (kalbiniz yeterince oksijen almadığı zaman oluşan göğüs ağnsı veya rahatsızlık)

3

İdrar söktürücüler (diüretikler), kalsiyum kanalı blokerleri (ömeğin dİltiazem veya verapamil) dahil olmak üzere kalbiniz ve kan basıncınızın tedavisinde kullandığınız diğer ilaçlar

• İzokarboksit ve fenelzin gibi monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) (depresyon tedavisinde kullanılır).

• İnsülin ve metformin gibi diyabet için kullanılan ilaçlar

• Klonidin (yüksek kan basıncını, migren ve menapoz sırasındaki ateş basmalarını tedavi etmek için kullanılır).

• Rifampisin (enfeksiyonların tedavisi İçin kullanılır)

• Simetidin (sindirim güçlüğü, mide yanması ve mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılır)

• Siklosporin (organ nakli sonrasında kullanılır)

• Fluoksetin (depresyon tedavisi için kullanılır)