ARLEC 25 mg 28 tablet Farmasötik Özellikleri

Aris Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

28 tabletlik Opak PVDC/Alüminyum blister ambalajlarda sunulmaktadır.