ARILEX 35 mg 4 film tablet Saklanması

Zentiva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Arilex saklanması, Arilex muhafazası, Arilex soğuk, Arilex nem, Arilex karanlık, Arilex ambalaj, Arilex çocuklardan saklanması, Arilex son kullanma tarihi, Arilex firması, Arilex kullanma talimatı, Arilex üretici firma bilgilerini içerir.

5.ARILEX'in saklanması

ARILEX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ARILEX'i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ARİLEX’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-İstanbul Tel : (0212) 339 39 00 Faks: (0212)339 11 99

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz Tel: (0 288) 427 10 00 Faks: (0 288) 427 14 55