ARICEPT 5 mg 14 film tablet Saklanması

Pfizer Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Aricept saklanması, Aricept muhafazası, Aricept soğuk, Aricept nem, Aricept karanlık, Aricept ambalaj, Aricept çocuklardan saklanması, Aricept son kullanma tarihi, Aricept firması, Aricept kullanma talimatı, Aricept üretici firma bilgilerini içerir.

5.ARICEPT'in saklanması

ARICEPT ' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve saklayınız.

ambalajında

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ARICEPT'i kullanmayınız.

m

1

Değişik yaş gruplan

Çocuklarda kullanımı: ARICEPT’in çocuklardaki etkililik ve güvenliliği ortaya konulmadığından, çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.