ARAMID 20 mg 30 film tablet Farmasötik Özellikleri

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mısır nişastası Laktoz monohidrat Kollodial anhidröz silika Magnezyum stearat Hipromelloz Talk

Titanyum dioksit Polietilen glikol Sarı demir oksit

6.2. Geçimsizlikler

 Yeterli veri yoktur.

6.3. Raf ömrü

 48 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

 Şişeyi sıkıca kapalı tutunuz.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, PP çocuk korumalı kapaklı, 50 ml HDPE şişede, 30 film tablet

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri "ne uygun olarak imha edilmelidir.