APRAXIN 550 mg 10 tablet Etkileşimi

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Apraxin etkileşimi, Apraxin etken madde, Apraxin yardımcı maddeler, Apraxin alkol, Apraxin etkileşim, Apraxin kullananlar, Apraxin dozu, Apraxin kullanımı bilgisini içerir.

Beta blokerlerin antihipertansif etkisini azaltabilir; hidantoin, sulfonamid ve sulfonilürelerin etkisini güçlendirebilir. Probenesid, yarılanma ömrünü artırır. Metotreksat'ın toksisitesi artabilir. Furosemid'in natriüretik etkisi inhibe olabilir.