APO-GO 50mg/5 ml enj. veya inf. çözelti içeren ampül (5 ampül) Saklanması

Gen İlaç Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Apo-Go saklanması, Apo-Go muhafazası, Apo-Go soğuk, Apo-Go nem, Apo-Go karanlık, Apo-Go ambalaj, Apo-Go çocuklardan saklanması, Apo-Go son kullanma tarihi, Apo-Go firması, Apo-Go kullanma talimatı, Apo-Go üretici firma bilgilerini içerir.

5.APO-GO'in saklanması

APO-GO ’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’yi geçmeyen oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan korumak amacıyla orijinal ambalajı içinde saklayınız.

APO-GO, ampul açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Ampul içindeki çözelti yeşil renge dönmüşse kullanmayınız. Ampul içindeki çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra APO-GO'i kullanmayınız.

Kullanılmış şırıngalar, iğneler ve ampuller “kesici ve delici aletler” atık kutusuna veya başka uygun bir kaba (örn. boş bir kavanoz) atılmalıdır. “Kesici ve delici aletler” atık kutunuz veyakabınız dolduysa, güvenli şekilde imhası için lütfen doktorunuza veya eczacınıza teslimediniz.

İlaçlar atık suya veya evsel atığa atılmamalıdır. Daha fazla ihtiyaç duyulmayan ilaçların imhası için eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

Ruhsat sahibi:

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Mustafa Kemal Mah., 2119. Sok., No:3, D:2-3, 06520,

Çankaya/ Ankara Tel: 0312 219 62 19Faks: 0312 219 60 10e-mail: info@genilac.com.tr

Üretici:

Hemofarm AD Pharmaceutical & Chemical Industry Beogradski put bb,

26300 VrSac, Sırbistan

1

Uygulama yolu ve metodu:

APO-GO Ampul, sadece deri altına (subkütan) uygulanır. Damar içine enjekte edilmez. Ampul içindeki çözelti yeşil renge dönmüşse kullanmayınız. Çözelti içinde bulanıklık veyayüzen parçacıklar gözlemlerseniz (partiküller) kullanmayınız. APO-GO, ampulün ağzıaçıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır.