AMPISID IV. 500 mg 1 flakon Saklanması

Mustafa Nevzat Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ampisid saklanması, Ampisid muhafazası, Ampisid soğuk, Ampisid nem, Ampisid karanlık, Ampisid ambalaj, Ampisid çocuklardan saklanması, Ampisid son kullanma tarihi, Ampisid firması, Ampisid kullanma talimatı, Ampisid üretici firma bilgilerini içerir.

5.AMPISID IV.'in saklanması

AMPİSİD’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Flakonlar 25°C'nin altmdaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

İntramusküler uygulama için konsantre solüsyon hazırlandıktan sonra bir saat içinde kullanılmalıdır.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AMPISID IV.'i kullanmayınız.

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok.,

Pak İş Merkezi No: 5/1. 34349 Gayrettepe/İ stanbul

Ruhsat sahibi:

Üretim yeri:

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Çobançeşme Mh. Sanayi Cad. No: 13, 34196 Yenibosna/İ stanbu 1

Sulandırma bilgisi:

Aşağıdaki dilüsyon kullanılabilir.

Ampisilin+Sulbaktam    Toplam    doz    Ambalaj    Çözücü    Maksimum son

Eşdeğer Dozlar (mg)    (mg)    (flakon)    Hacmi (ml)    Konsantrasyon (mg/ml)

500 + 250    750    10 ml    1.6    250 + 125

AMPİSİD enjeksiyonluk steril su veya uyumlu olduğu bir solüsyonla sulandırılmalıdır. Oluşabilecek köpüklerin kaybolması ve tam çözündüğünün gözle tetkiki için bir süre bırakılmalıdır. Doz 3 dakikadan daha uzun bir sürede bolus enjeksiyonu olarak veya daha büyük dilüsyonlarda 15-30 dakika süreli intravenöz infüzyon halinde verilebilir.

İntravenöz infüzyon için değişik çözücülere ait kullanma süreleri aşağıda gösterilmiştir.

AMPİSİD derin intramusküler enjeksiyon olarak da uygulanabilir; intramusküler uygulamada ağrı olursa sulandırmada % 0.5 anhidröz lidokain hidroklorürün steril enjeksiyonluk solüsyonu kullanılabilir. İntramusküler uygulama için konsantre solüsyon hazırlandıktan sonra bir saat içinde kullanılmalıdır.

Geçimsizlikler

Sulbaktam sodyum birçok IV solüsyon ile geçimlidir. Ampisilin sodyum ise dekstroz ya da diğer karbonhidratları içeren solüsyonlar içinde daha az dayanıklıdır ve kan ürünleri veya protein hidrolizatları ile karıştırılmamalıdır.

AMPİSİD ile aminoglikozidler in-vitro olarak birbirlerini inaktive ettiklerinden aynı çözücüde karıştırılarak verilmemelidir Bir aminoglikozid ile birlikte kullanılması gerektiğinde preparatlar ayrı hazırlanmalı ve ayrı bölgelere uygulanmalıdır.