AMPISID IM 500 mg 1 flakon Saklanması

Mustafa Nevzat Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ampisid saklanması, Ampisid muhafazası, Ampisid soğuk, Ampisid nem, Ampisid karanlık, Ampisid ambalaj, Ampisid çocuklardan saklanması, Ampisid son kullanma tarihi, Ampisid firması, Ampisid kullanma talimatı, Ampisid üretici firma bilgilerini içerir.

5.AMPISID IM'in saklanması

AMPİSİD 7 çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Flakonlar 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

İntramüsküler uygulama için konsantre solüsyon hazırlandıktan sonra bir saat içinde kullanılmalıdır.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AMPISID IM'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:    Mustafa    Nevzat    İlaç Sanayii A.Ş.

Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok.,

Pak İş Merkezi No: 5/1. 34349 Gayrettepe/İstanbul

Üretim yeri:    Mustafa    Nevzat    İlaç Sanayii A.Ş.

Çobançeşme Mh. Sanayi Cad.

No: 13, 34196 Yenibosna/İstanbul

Sulandırma bilgisi:

Aşağıdaki dilüsyon kullanılabilir.

Ampisilin+Sulbaktam    Toplam    doz    Çözücü    Maksimum son

Eşdeğer Dozlar (mg)    (mg)    Hacmi (mİ)    Konsantrasyon (mg/ml)

500 + 250    750    1.6    250+ 125

AMPİSİD derin intramüsküler enjeksiyon olarak uygulanır; intramüsküler uygulamada ağrı olursa sulandırmada % 0.5 anhidröz lidokain hidroklorürün steril enjeksiyonluk solüsyonu kullanılabilir. İntramüsküler uygulama için konsantre solüsyon hazırlandıktan sonra bir saat içinde kullanılmalıdır.

Geçimsizlikler

AMPİSİD ile aminoglikozidler in-vitro olarak birbirlerini inaktive ettiklerinden aynı çözücüde karıştırılarak verilmemelidir Bir aminoglikozid ile birlikte kullanılması gerektiğinde preparatlar ayn hazırlanmalı ve ayrı bölgelere uygulanmalıdır.

IM uygulama için konsantre solüsyon hazırlandıktan sonra 1 saat içinde kullanılmalıdır.