AMLONEB 10mg/10 mg 30 tablet { Neutec Inhaler } Saklanması

Neutec Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Amloneb saklanması, Amloneb muhafazası, Amloneb soğuk, Amloneb nem, Amloneb karanlık, Amloneb ambalaj, Amloneb çocuklardan saklanması, Amloneb son kullanma tarihi, Amloneb firması, Amloneb kullanma talimatı, Amloneb üretici firma bilgilerini içerir.

5.AMLONEB'in saklanması

AMLONEB 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AMLONEB'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AMLONEB'i kullanmayınız.